Armut Ağaçlarını Budama

Armut Ağacı Budama

Armut ağaçlarında yapılacak olan terbiye şekilleri elma ağaçlarına benzerlik göstermektedir. Fakat armut ağaçların doruk dal hakimiyeti elma ağaçlarına göre daha belirgindir. Armut ağacı budama şekilleri Armut ağaçlarına da doruk dallı, farklı doruk dallı, goble, palmet, piramit gibi terbiye şekil ve formları yanında doruk dalı hakim çalı tipinde terbiye şekilleri ve formları uygulanmaktadır. Bu terbiye şekilleri esas itibari ile elmalara benzer olarak meydana getirilir. Ağaçların gençlik dönemindeki şekillendirilmeleri esnasında dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gereken hususlar şunlardır;

armut ağacı ne zaman budanır

Armut ağacı budama teknikleri?

1- Bahçeye dikilecek olan armut fidanları fidanlıktan dallandırılmış bir şekilde gelebilirler. İyi bir dallandırma verime yatmayı hızlandıracağından dolayı arzu edilir. Bazı fidan üreticileri fidanları uygun bir şekilde dallandırabilmektedir. Bu gibi durumlarda bu fidanlar tercih edilmelidir.

2- Ateş yanıklığının yaygın olduğu yerlerde çatıyı meydana getiren ana dal miktarı altı adede kadar çıkartılmalıdır çünkü sonraki senelerde enfeksiyonlar sebebi ile ana dallardan kimileri çıkartılabilir. Ancak normal şartlarda ana dal miktarı üç dört adet olmalıdır.

3- Yine ateş yanıklığının bulunduğu yağışlı bölgelerde hafif budama işlemleri tercih edilmelidir çünkü armut ağacında gerçekleştirilecek olan şiddetli budama işlemleri yüksek taze sürgün gelişimini uyandırır. Bu da ağaç üzerindeki hastalığın kontrolünü güçleştirir.

4- Birçok armut türü dikine bir büyüme eğilimindedir ve fazla dallanmaz. Armut ağacı ne zaman budanır? Yan dal meydana gelmesini uyarmak gayesi ile tepe vurma işlemi en az düzeyde gerçekleştirilmelidir çünkü buradan yumuşak uç sürgünler oluşur. Armut ağaçlarındaki kesim işlemlerinin büyük miktarını dal ayıklaması şeklinde gerçekleştirmeli ağaç üzerinde bulunan dalların geniş açılı olması için aralara gergiler yerleştirilmelidir. Bu şekilde dikine büyümeyi değiştirmek dallar üzerinde sonradan verimli olacak sürgün ve topuzların meydana gelmesini uyarır. Zaten armut ağaçları verime yatmaya başladıktan sonra ağaçların tacı üzerinde bulunan ürünün ağırlığı ile daha yayvan bir hal almaktadır. D-anjou gibi yayılıcı bir gelişme gösteren armut çeşitlerinde gergiye ihtiyaç duyulmaz.

5- Yaşı genç olan armut ağaçlarında herhangi bir dalın yüksek meyve yüklü olması önlenmelidir. Çünkü bu yük dalı aşağıya doğru eğerek dalın ileriki senelerdeki kullanımını bozar.

Armut Ağacı Budama, Armut Ağaçlarını Budama, Armut ağacı budama şekilleri, Armut ağacı budama teknikleri, Armut Ağacı nasıl budanır, Armut ağacı budayanlar, Armut ağaçları budanması, yaşlı armut ağacı nasıl budanır, armut ağacı bakımı, armut yaz budaması, armut ağacı ne zaman budanır

Meyve Ağaçlarında Budama Yöntemleri

Meyve Ağaçları Budama

Meyve ağaçları dikildikleri platasyonlarda toprağı tür ve çeşit özelliklerine bağlı olarak çok uzun seneler muhafaza ederler. Meyve bahçeleri kurulurken gerçekleştirilecek olan hatalar uzun seneler sonra ortaya çıkacağından dolayı kaybı gerçekleştirilen ürün hem üretici hem de milli ekonomi yönünden önemlidir. Bundan dolayı herhangi bir yerde meyve bahçesi kurarken hata yapmamak için önemli hususları göz önünde bulundurmak gerekir.

meyve ağacı nasıl budanmalıdır

Meyve ağaçlarında bahçe tesisi

Meyve bahçesi kurulacak yerin seçimi herhangi bir yere dikilecek olan meyve fidanının tutması, büyümesi, gelişmesi ve meyveye yatması her sene belirli bir mahsul vermesi değişik özelliklerini göstermesi ve her yönü ile başarılı bir meyvecilik yapmak için en önemli temel faktörler iklim, toprak ve yerdir. Meyve ağaçları budama teknikleri Meyve çeşitlerinin biyolojik özellikleri birçok meyve tür ve çeşidinde ağaçların meyve verebilmeleri için kesinlikle yabancı tozlanmaya ihtiyaç duyarlar. Meyve ağaçları bol çiçek açtıkları halde az meyve verdikleri hatta hiç meyve vermediklerine dair sık sık şikayetlere rastlanır. Bu gibi durumlarda ilk akla gelecek olan husus iyi dölleyici çeşit eksikliğidir.

Meyve Ağaçları Nasıl Budanır?

Bugün meyve çeşitlerinden elma, armut, kiraz, erik, badem çeşitlerinde tozlanma problemi vardır. Bazı durumlarda fındık, ceviz, kestane ve zeytinlerde yabancı döllenme ürünü arttırmaktadır. Çoğunluk olarak ayva, kayısı, şeftali, nektarinler döllenmeye ihtiyaç duymazlar. Kendine kısır türlerde meyve bahçesi kurarken mutlaka dölleyici çeşit dikmek gerekmektedir. Meyve ağaçları dalları budama Ekonomik ve kültürel şartların başında ulaştırma ve pazarlama imkanı gelir. Meyve ağacı verim budaması Ulaştırma imkanları elverişli olamayan bölgelerde meyve bahçesi kurarken kurutmalık ve işlenebilir türlerin seçilmesi gerekmektedir. Pazara yakın bölgelerde Pazar isteklerine ve ekolojik şartlara göre her çeşit meyve yetiştirilebilir. Meyve Ağaçları budama vakti Kültürel şartlar ise sulama imkanları, gübre ve işçi temini, mücadele ve depolama tekniğini içerir.

Meyve veren ağaç budama zamanı Meyve ağaçlarında tür ve çeşit seçimi bir bölgede daha önce yetiştirilmiş tür ve çeşitler o bölgede hangi tür ve çeşitlerin yetiştiriciliğine karar verilmesine yardımcı olmaktadır. Bu konu ayrıca toprak kökenli hastalıklar ve toprak yoğunluğu bakımından da önem taşımaktadır. Örneğin veriicillium türlerinin toprakta yerleşmesine izin veren domates ve fasulye gibi sebze türlerinin yetiştirildiği alanlarda toprak fumige edilmedikçe bu hastalığa karşı çok hassas olan badem yetiştirilmemelidir. Daha öncesinde meyve bahçesi bulunan bir yerde yeni bir meyve bahçesi kurulur iken toprak yoğunluğu sorunun çözmek için tür veya en azından anaç değişimi yapılmalıdır. 

meyve ağaçları budama zamanı

Sonhabahda meyve ağacı budama Meyve bahçelerinde anaç seçimi meyve türlerinin çoğunluğu tohumlarındaki açılım sebebi ile vegetatif olarak aşı ile çoğalırlar. Birkaç meyve çeşidi hariç çoğunun çelikle çoğaltılmaları da güçtür. Aşı uygulamaları anaç kullanmayı gerektirmektedir. Meyve türleri için farklı anaçlar kullanılabilmektedir. Çoğunlukla toprak yapısı taban suyu ve toprak kökenli hastalıklara göre anaç seçimi yapılmaktadır.

elma ağacı budama, armut ağacı budama, kiraz ağacı budama, erik ağacı budama, badem ağacı budama, fındık ağacı budama , nar ağacı budama, ayva ağacı budama, zeytin ağacı budama, kayısı ağacı budama, şeftali ağacı budama, nektarinler ağacı budama, ceviz ağacı budama, kestane ağacı budama