mandalina ağacı budama

Mandalina ağacı nasıl budanır?

Mandalina ağacı budama şekli; Mandalina ağaçları çeşitli şekillerde budanmaktadır. Mandalina ağaçları budaması yağılırken çok dikkat etmek gerekmektedir. Meyve veren ağaç kategorisine giren mandalina ağaçları budanması hakkında size geniş bilgi vereceğiz. Mandalina ağaçları budama yöntemleri şu şekilde olmaktadır.

Mandalina budama aslında bitkiyi temizlemeye verilen bir diğer addır. Obur, yaşlı ve hasta dallar alınır. Tacın iç kısmının havalanması ve güneş ışınlarına maruz kalması ana hedeftir. Bundan başka bir amaç ile budama yapılması söz konusu değildir. Mandalina ağaçlarında genel olarak Turunçgillerde 3 çeşit budama vardır; şekil budaması, verim budaması ve gençleştirme budaması.

Mandalina ağaçlarında Şekil budaması Şekil budaması genç fidanlarda ve ağaçlarda yapılan budama çeşididir. Büyük ağaçlarda şekil budaması söz konusu değildir. Ana amaç ağacın doğal taç gelişimi içinde dallarını oluşturmasını sağlamak ve büyümesine kolaylık sunmaktır. Sağlam yapılı, dengeli ve yenilenene bir taç oluşturursak istediğimiz şeyi elde etmiş oluruz. Mandalina ağacı budama zamanı Şekil budamasında 60cm’den birinci taç alınmaktadır. Daha sonrasında aynı noktadan başvermeyen, oldukça eşit dağılımlı, en güzel gelişmiş olan 3 dal seçilerek 25cm kesilir. Bunlarda çıkan sürgünle ise aynı şekilde 25cm olunca kesilir. Mandalina ağacı dal budaması Kesimi yapmak için en doğru zaman kesim yerinin yuvarlaklaşmasıdır. Ana çatı dalı üzerinden çıkan sürgünlere izin verilmesi söz konusu değildir. Bunlar evvelinde daha inceyken kesilip bir kenara atılmalıdır. İkinci ve üçüncü dal üzerindeki güçlü dalların bırakılması kesinlikle gereklidir. Mandarinler, özellikle de satsuma gençken çok dağınık bir taç yapısına sahiptirler. Sürgünleri adeta saç gibi uzar. Bunların kesilmesi doğru bir olay değildir. Mandalina fidanı budama Fidanın uzayan bu dallarında ilk çiçek tomurcuklarının oluşması muhtemeldir. Bir fidanda 6-7 dal olur.

Mandalina Ağacı Budama

Çiçek tomurcuğunun gelişimi için dalların bükümü istenebilir. Kesim yapıldığı takdirde ilk ürünün kaybedilmesi çok yüksek ihtimaldir. Bu da obur dal oluşumuna sebep olur. Limonlarda da aynı şekilde bu konuya dikkat etmek gerekir. Mandalina ağacı budama yapılırken Meyve hariç, ana çatı dallarından ve fidanların gövdesinden çıkan sürgünler hariç hiçbir dal kesinlikle kesilmemelidir. Sürgünler tacın içini kalabalık bir hale getirirler ve havalandırmayı imkansız hale getirirler. Bunların hepsi fotosentezin yüzeyi ve meyvenin gelişimi için faydalıdır. Bazı zamanlarda genç bahçelerde erken dönemlerde kuvvetli gelişim gösteren dallar da güneşle temas ettiğinde meyve gözü oluşumu muhtemeldir. Bu dallar günler geçtikçe bükülür ve meyve dalını oluştururlar. Lakin kesim yani budama yapılırsa ağacın dengesini bozulması sureti ile güçlü sürgünler meydana gelmesi ve ağacın yalnızca yeşil aksam oluşturmasına teşvik edilmiş olur. Mandalina budama tekniği Turunçgiller köpürerek büyürler. Yani gereksiz ve yanlış dal kesimi ile ağacın gelişimi üzerinde olumsuz bir etki yaratılır ve ağacın dengesi de bozulur.

Mandalina Ağaçlarında Verim budaması  Verim zamanına gelmiş ağaçlarda kesinlikle şekil verme amacı ile budama yapılmamalıdır. Limonların özel nedenlerinden dolayı limon dışında olan turunçgillerde verimlilik budaması yapılırken sadece kuruyan, obur nitelikli, hastalıklı ve birbirine rakip olmuş olan dallar kesilip atılır. Bu işlemleri erken yaptığımız takdirde yaralar daha çabuk kapanır ve ağaç daha erken büyür. Budama tamamı ile bir temizlik işlemidir. mandalina ağacının budanması Daha fazlası değildir. Bu bahsedilen dalların dışındaki dalları verim budaması için kesmek sadece ağaca zarar vermez aynı zamanda ağacın dengesini de bozar. Mandalina ağacının bakımı Çiçek tomurcuğunun gelişimi için yan dallara ihtiyaç vardır bundan dolayı ise tepe tomurcuğu baskınlığı azaltılmalıdır. İyi bir limon ağacı gelişimi için yan dallar her sene budanmalıdır. Bütün bu sebeplerden dolayı limon ağacı sürgünlerindeki tepe tomurcuğu baskınlığını ortadan kaldırmak için yapılacak uç alma budamalarının şiddetine çok dikkat edilmelidir.

Eğer çok kısa bir kesim yapar isek amacımıza ulaşmamış oluruz. Ağar çok sert budama yapılır ise kuvvetli sürgün gelişimi meydana gelir ve obur dal oluşumuna neden oluruz. Uç alındıktan sonra ise sürgünler olacağından uzun bırakılırsa sürgünlerin üzerinde meyve tutumu gözlenir ve orta, dip kısımlarda meyve tutumu gerçekleşmez boşluklar oluşur. Yapacağımız kesim dolayısıyla en fazla yan dal oluşsun ve sürgün üzerinde boşluk kalmasın. Bu sebepten dolayı sürgünün uç kısmından ortalama sürgün boyunun üçte biri kalacak şekilde bir kesim yapılmalıdır. Turunçgiller genel bir kural olarak söylenebilir ki bir ağacın tacının içi eğer meyve tutmuyor ise o ağaç kesinlikle verimli bir ağaç değildir. mandalina ağacı hastalıkları Verimlilik budaması sayesinde taç içindeki görevini tamamlamış kuru, hastalıklı ve obur dalların ağaçtan uzaklaştırılması sağlanmış olur. Bu işlemdeki asıl amaç ağaç tacı içerisinde sürgün oluşturup meyve almaktır. Bahsettiğimiz dalların dışında yapılan kesimler ağacın verimliliğinin ortadan kalkmasına sebep olabilir. Mandalina ağacında kuru, hastalıklı ve obur dalların uzaklaştırılmasıyla beraber uç alma budaması da yapılır. Turunçgillerin budanma işlemi genel anlamda böyledir. Verimlilik budamalarında yapılan hatalardan bir diğeri ise havalanma sağlamak amacı ile etek dallarını kesilmesidir. Eğer dikim aralığını doğru vermez isek ağacın içi kuru dallar ile dolabilir. Turunçgil ağaçlarının veriminin yaklaşık 1/3’ü etek dallarında meydana gelmektedir. Bu nedenle etek dallar kesinlikle kesilmemelidir.

Mandalina Ağacında Gençleştirme budaması Mandalina ve Portakal ağaçlarında verimlilik sürgün oluşturmakla doğru orantıdadır. Bu sürgünlerin meyve tomurcuğu oluşturan ve dengeli gelişim gösteren sürgünler olması gerektir. İlkbahar mevsiminde Mandalina sürgün ve meyve oluşumu söz konusu olmaktadır. Turunçgiller yaşlandıkça verimleri düşer ve sürgün veremez hale gelebilir. Bu konu azot ve karbon dengesi ile ilişkilidir. Tam verim çağında olan genç ağaçlarda bu oran istenen seviyedeyken yaşlılık ile verimsizliğe dönüşür. Mandalina ağacının gençleştirme budaması ile yaşlılıkla meydana gelen olumsuz durumlar durdurulmaya çalışılır. Mandalina Ağacı büyük ve kaslım kesimlere elverişli ağaçlar değildirler. Bazı türlerde kalın kesimler ağacın ölmesine dahi sebep olabilir. Mesele yafa portakalında geriye doğru ölüm gözlenebilir. Geniş yaraların kapanması gayet zor olacağından dolayı bazı mantari hastalıklar sonucu sorunlar olabileceği gibi, diğer hastalıklara da sebep olabilir. Bu sebepten dolayı gençleştirme budaması yapılır iken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kalın dal kesmemektir. 4-5 cm çapından daha kalın dalların kesilmemesi gerekmektedir. Bu şekilde bir kesim yapıldığında ağacın iskeleti ortaya çıkabilir. Durum böyle olunca dış etkilerden korumak gerekir. Gençleştirme budamasını ilkbahardan önce yani kış çıkarken yaptığımızda beyaz boya ile ağacı boyarız. Böylece ağaç güneşten korunmuş olur. Eğer yapmaz isek güneş yanıklığı sebebiyle ağaçların ölmesi durumu ile karşı karşıya kalabiliriz. Budamayı takip eden zaman içinde sürgün gelişimi ile ağacın taç içi de dolabilir.