İstanbul peyzaj tasarımı yapan yerler

İstanbul peyzaj tasarımı yapan yerler

İstanbul genelinde peyzaj tasarımı hizmeti sunmaktayız. Peyzaj ile ilgili iyi projeler ve deneyimli ekipler ile hizmet verilmektedir. Atıl bahçenizi en güzel tasarımlar ile yenilemekteyiz. Bahçe düzenleme, bahçe ağaçlandırma, çim ekme, çim biçme, bitki budama alanlarında size hizmet verilmektedir.

Genel anlamda peyzaj, bir görünüş çevresi içine girebilen doğal ve kültürel varlıkların birlikte oluşturdukları alandır. Dünya üzerinde iki kutup arasında yayılan bütün kıtalar ve okyanuslar gözden geçirildiğinde, bu ortamlarda sürekli olarak değişen peyzajlar dizisi görülür. Peyzaj statik değil dinamik yapıya sahiptir. Doğal nitelikte endojen ve eksojen güçler ve antropojen etkiler, peyzajda sürekli değişimlere neden olmaktadır. Peyzajı tanımlamada yararlanılan iki temel bilim dalı bulunmaktadır; doğal bilimler (peyzaj ekolojisi) ve sosyal bilimler (kültürel süreçler). Doğa-insan ilişkisinin anlaşılmasında öncelikle doğal özelliklerin parçacıl olarak değil “sistem yaklaşımında” analiz ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sistem, sadece biyolojik değil cansız varlıkların da süreçte yer aldığı (örneğin jeomorfolojik süreçler) bir bütündür. İnsan-doğa ilişkisi kapsamında bu sistem organizma düzeyinden yerküre ölçeğine hiyerarşik olarak yapılanmış peyzaj birimlerini içerir.