Dış Mekan Ağaçlarında şekil Budaması

Ağaçlarda şekil budama nasıl yapılır?

Yaprağını döken ağaçlarda budama yapma teknikleri?

Bu ağaç türlerinde şekillendirme budamasının amacı; genç bireylerde ana gövdeyi oluşturmak, şekillendirmek ve dallar arasında yapılacak ayıklamalarla tepe tacını taşıyacak ana dalları belirgin hâle getirmektir. şekillendirme budamasında öncelikle fidanın uç (terminal) sürgünü güçlendirilmelidir. Uç sürgün budanırsa türlere göre değişen şekillerde çatallanmalar görülür. Uç sürgünü güçlendirmek için aşağıdaki işlemler
uygulanır:

Uç sürgün dışındaki en güçlü gelişme göstermiş olan yıllık sürgünler kesilir. Ana gövdeye rakip olabilecek dallar kesilir. Gövde üzerindeki dallar aralama yapılarak kademelendirilir.

Gövde üzerinde yapılacak işlemlerin amacı, dalsız gövdenin oluşturulması ve tepe tacının yükseltilmesidir. Fidanlar, dikimden itibaren genellikle aşağıdan itibaren yoğun dallanmalı bir gelişim gösterir ancak bu dalların hiçbiri gelecekte tepe tacını oluşturacak dallar değildir. Bu nedenle gövde üzerindeki bir dal katının en alttan itibaren budanması gerekir. Bu işlem yılda en çok bir defa yapılır.

İğne yapraklı ağaç türlerinde budama

En alttaki dal katında yer alan dallar ile anormal gelişimli dallar büyüme durumuna göre 2-3 yılda bir budanır. Daha sonraki gelişme dönemlerinde gövde çatallanmasına yol açabilecek dallar, ağacın genel görüntüsünü bozan anormal gelişmiş dallar, sıkışık dallar ve sürgünler, hastalıklı ve kuru dallar düzenli olarak uzaklaştırılır.

Nakledilen ağaçların budanması

Ağaçların bir yerden başka bir yere nakledilmesi yaralanma, kırılma ve organ kayıpları gibi hasarlara yol açmaktadır. Hasarları en az düzeye indirmek için nakil öncesinde söküm, taşıma ve dikim işlemlerine engel oluşturan dallar budanmalıdır. Nakil sonrasında ise kırılan, yaralanan dal ve sürgünler budanır. Ağaç budama

Palmiyelerin budanması

Palmiyelerde budama temiz ve güzel görünümlü bir şekil vermek amacıyla yapılır. Dikimden sonra uç kısımdan gelişen yapraklarla birlikte büyüme başlar. Yeni yapraklar oluştukça en alttan itibaren eski ve yaşlı yapraklar zayıflayıp ölür ve büyüme bu şekilde devam eder. Yaşlanan yapraklar
bazı palmiye türlerinde kendiliğinden dökülür. Bazı türlerde ise gövde üzerinde aşağı sarkık vaziyette kalır ve ancak kuvvetli rüzgârların etkisi ile ağaçtan ayrılır. Bu yaprakların budama ile uzaklaştırılması gerekir.

Çok yıllık yer örtücü türlerin budanması

Gerek her dem yeşil gerekse kışın yaprağını döken otsu türlerde büyüme dönemi içinde rastlanan ölü yapraklar düzenli kontrollerle kesilmelidir