Botanik açıdan sınıflandırma

tunahun 

Botanik açıdan sınıflandırma

Botanik açıdan sınıflandırma bitkileri aile, tür, sahip oldukları çiçek, yaprak, meyve gibi çeşitlerine göre gruplar ve her bitkiye bir isim verir. Bir bitki için günlük dilde kullanılan ad yalnızca dilden dile değil bir dil içinde yörelere göre değişebilmektedir. Bu bakımdan peyzaj tasarımı ve uygulamalarında uluslar arası kabul edilmiş Latince adları kullanmak daha güvenilir olmaktadır. Bu isimlerdirme antik yunan dönemine kadar gider. Ancak Darwin in evrim teorisi isimlendirme konusunda özellikle bir ilerleme sağlamıştır. Latince adlandırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bitkinin özü ikicisinde ise türü gösterilir. Bu adlar aynı zamanda bitkilerin özellikleri hakkında da ipuçları verir.

Ağaçlar

Ağaçları diğer bitki tiplerinden ayıran özellikleri tek bir gövdeye ve 3 metreden yüksek boya sahip olmalarıdır.

Ağaçların grafik gösterimi

Ağaçlar türlerine ve ölçeklerine göre gerek planda gerekse görünüşte farklı gösterimlerle sunulur. Peyzaj tasarımında arsada mevcut ağaçlara yönelik prensipler; peyzaj tasarımı ya da uygulamasında arsada mevcut ağaçlar zarar görmekten korunmalıdır. Peyzaj tasarımcı arazi üzerindeki mevcut ağaçları özelliklede uyum sağlama yeteneği sınırlı olan yaşlı ağaçları korumaya özen göstermelidir. Bu bir taşıma ya da kazı sırasında kesilen kök tüm kök siteminin %5 i geçmemelidir. 7,5 cm çapından daha büyük kökler kesilmemelidir. Kazı ağacın merkezine 4,5 m den fazla yaklaşmamalıdır.

Çalı türleri

Çalılar 0,9 – 3 m. Arasını geçmeyen boyları birden fazla gövdeye sahip olabilme gibi özellikleri ile ağaçlardan ayrılılar. Yaprakları yere yakın olan çalılar fiziksel engel görevini üstlenebilir.

Yüzey kaplayıcılar

Toprağı kaplayan bodur büyüyen bitkilerdir. Eğer az bakım isteyen türleri seçilirse beton ya da birim yer kaplamasında daha ucuza mal olur. Eğimlerde erozyonu denetlemede yararlı olduğu gibi değişik dokular sağlar ısı, nem ve tozu emmede yardımcı olur.

Tırmanıcılar

Tırmanıcılar pergola ya da çardak gibi yapıcıklarda gölge amaçlı kullanılırlar. Duvarlarda ısıya karşı yalıtım sağlamak veya cam yüzeylerde gün ışığını yumuşatmak amacı ile bina çeperlerinde kaplama olarak yer alabilirler.

Soliter bitki

Bitkiler gruplar ve soliter olarak kullanılırlar. Soliter türler tabii ve nadir güzelliklerini tek başlarına gösteren ağaç ve çalı türleridir. Soliter ağaç ve çalılar açık ve geniş ölçüde çim alanlar üzerinde teras ve merdiven kenarlarında ev ve bahçe duvarlarının önünde güzel görünürler. Salkım formları soliter ağaçlar göl nehir gibi yatay su yüzeylerinin civarlarında sütun ve piramit formlu ağaçlar dikey yükselen mimari yapıların önünde küre formlu ağaçlar kubbe şeklindeki yapıların önünde kullanılırlar.

Recommended Posts

Kayın ağacı resimleri, Kayın ağacı özellikleri

Kayın ağacı nerelerde yetişmektedir? Kayın ağacı mobilya sektöründe, parke sektöründe ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ormanlarımızı koruyalım. Gelecek nesillere iyi bir orman ve gür ağaçlar bırakalım. Kayın ağacı, kayıngiller (Fagaceae) familyasından, Fagus cinsine ait, geniş yapraklı ve çoğunlukla büyük boyutlarda olan bir ağaç türüdür. Kayın ağacı, genellikle dikine büyüyen bir gövdeye ve düzgün, düz dallara sahiptir. Yaprakları, […]

tunahun 

Servi Ağacı nerelerde yetişir?

Servi Ağacı hakkında bilgi, Her dem yeşil ağaç veya çalı formunda bulunan servilerin 20 türü ve bu türlerin çeşitli taksonları vardır. Uygun iklim koşullarının bulunduğu yerlerde rutubetli saf kum topraklardan, hafif ve ya ağır balçık veya kurak, kireçli topraklara kadar değişik özellikte ki topraklarda yetişebilir.Tüm serviler park, bahçe, koruyucu şerit ve canlı çit ağaçları olarak […]

tunahun 

Gövdesiz bitkiler nelerdir?

Gövdesiz diye adlandırılan bitki türleri mevcuttur. Gövdesiz bitkileri 5 bölüme ayırabiliriz. Genel olarak yabancı litaratürde Thallophyta olarak bilinir. GÖVDESİZ BİTKİLERİN İSİMLERİ (Thallophyta) Gövdesiz bitkiler, toprak seviyesine yakın bir şekilde gelişen veya hiç gövde olmayan bitkilerdir. Bu bitkiler genellikle rozet şeklindeki yaprakları ile dikkat çekerler. İşte gövdesiz bitkilere örnekler: Bu bitkiler, gövdesiz olmalarına rağmen genellikle özel […]

tunahun 

Leave A Comment