Ağaç budama yapan firmalar

tunahun 

Ağaç budama ustaları İstanbul

ağaç budama yapan ustalar istanbul

Ağaç budama, bitki budama, çevre düzenleme, ağaç dalları seyreltme, ağaç bakımı, zararlılarla mücadele, bahçe bakımı, ağaç kökleri havalandırma, peyzaj düzenleme alanlarında sizlere hizmet sunmaktayız. Ağaç budama işleminde dikkat edilecek en önemli özellik ağacın türüne göre budama yapılacağı zaman aralığının iyi belirlenmesidir. Yersiz budama yapılan ağaçlar kuruma yapmaktadır.

Ağaç Budama yapan şirketler İstanbul

Budama, “kuru budama” ve “yaş budama” olmak üzere iki türlüdür. Bunlara, “gecikmiş budama” adı verilen üçüncü bir budama türü de eklenmektedir.

Ağaçlarda Kuru Dal Budaması

Meşcerede belirlenen istikbal ağaçlarında, kuruyan dalların budama tekniğine uygun biçimde kesilerek uzaklaştırılmasıdır. Kuru budama yapılmak suretiyle, kuru dalların tabii olarak çürüyüp düşmesini beklemeden erken dönemde müdahale edilmiş olur. Böylece dal koltuğunun zamanla gövde içine gömülerek ileride siyah budak oluşturmasına engel olunur. Aynı zamanda kuru budama ile mantar zararlılarının gövdeye yerleşmesine engel olunur. Kuru budama yapılırken dal kesiminin mutlaka gövde ile aynı seviyede ve düz bir makta bırakacak biçimde yapılması şarttır. Ağaç budama yapan firmalar

Ağaçlarda Yaş Dal Budaması


Meşcerede belirlenen istikbal ağaçlarında, gövde kalitesini artırmak gayesi ile doğal dal kuruması başlamadan belli çap kalınlığındaki canlı yeşil dalların kesilerek uzaklaştırılmasıdır. Yeşil dal budamasını takiben, kesim yerlerinde açık yara oluşur. Açık yaralara, çürüklük etmeni mantarlar başta olmak üzere odun kalitesini düşüren mantarlar yerleşebilir. Bu nedenle yeşil dal budamasında çok dikkatli olunmalı, dal kesimleri tekniğine uygun biçimde yapılmalıdır. Kesim sırasında gövdelerde dal sıyrıklarının oluşumuna kesinlikle sebebiyet verilmemelidir. Kesilen dalların mantar enfeksiyonu kapma riski hem kesim yarasının büyüklüğüne (dal kalınlığına) hem kesim tekniğine ve hem de ağaç türlerinin yeşil budamaya karşı hassasiyetlerine göre değişebilir.

Ağaç Budama Yapanlar İstanbul

Kural olarak budanmış istikbal ağaçlarının uzun bir gelişim döneminde budaksız yıllık halka oluşturabilmeleri beklenir. Bu nedenle budamanın iyi bonitetlerde, direklik çağına ulaşmış meşcerelerde uygulanması gerekir. Boşaltma kesimine 15-20 yıl kalmış meşcerelerde ise budama bakımına girilmesine gerek yoktur.

İstanbul Ağaç Kesim Firmaları

Ağaçların kesimi için sizlere deneyimli ekiplerle hizmet vermekteyiz. Kalıcı ve profesyonel çözüm önerileri için Tunahun Peyzaj size hizmet vermektedir. Budama yüksekliğinin belirlenmesi ağaç türüne, meşcere gelişim çağına, işletme amacına, yetişme ortamı verimliliğine, budama işleminin tekrarına, hatta yangın riskini azaltma ve meşcere içinde çalışma rahatlığı sağlama vb. gerekçelere dayandırılabilir. İşletme amacının I. sınıf kerestelik odun emvali üretmek olduğu orman alanlarında, budanması gerekecek gövde uzunluğunun üretilecek kerestelik tomruk uzunluğuna uygun olması gerekecektir.

Ağaç Doğrama Yapan Firmalar

Ekonomik amaçlar gözetilerek yapılacak budama işleminde, gövde uzunluğunun en az 4,5 m, iyi bonitetlerde 45-50 cm göğüs çapına ulaştığında kesim yapılacak meşcerelerde budama yüksekliğinin 4-6 m’ye kadar yükseltilebileceği belirtilmektedir.
Buna karşılık gövdenin yüksek kısımlarında budama işlemi hem güçtür hem de maliyeti yüksektir. Budama yüksekliğinde genel kural budamanın ağaç boyunun 1/3’ünü geçmemesidir.

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment