Çiçek nedir? Çiçeğin tanımı nasıl yapılır

tunahun 

Çiçek Nedir?

Çiçek eşeysel üremeye hizmet için yaprakları değişime uğramış bir kısa sürgündür. Kısa sürgün üzerindeki yapraklar az veya çok değişikliğe uğrayarak çiçek örtüsü İle eşeysel organları meydana getirmektedir. Her çiçek bir yaprağın koltuğundan çıkar, fakat bu yaprak normal yapraklar gibi değil, daha çok pul şeklinde olup bazı bitkilerde iyice körelmiştir.

Bu yapraklara “Brahte” denir. Brahtenin koltuğundan çıkan ve ucunda çiçek taşıyan dala çiçek sapı (pedisel) denir. Erkek ve dişi organları bir arada bulunan çiçekler “erdişi veya erselik” (Hermafrodit), erkek ve dişi organlardan yalnız birini taşıyanlara da bir eşeyli veya bir cinsli çiçek denir. Erkek ve dişi çiçekler aynı bitkinin ayrı ayrı dallarında yer alırsa (Örneğin Quercus, Betula. Abies, Pinus gibi) bu bitkilere “Bir Evcikli” bitkiler denir. Eğer dişi ve erkek çiçekler ayrı ayrı ağaçlar üzerinde bulunuyorsa bunlara da “İki Evcikli” bitkiler denir. Örneğin Taxus, Salix, Populus gibi. Bazı bitkilerde hem erselik ve hem de erkek ve dişi çiçekler
ayrı ayrı bulunabilir, bunlara poligam bitkiler denir. Örneğin Fraxinus, Acer gibi. Yaprakların sürgün üzerindeki dizilişi; normal sürgünler dikkatli bir şekilde incelendiğinde, çiçeklerde döllenme olabilmesi için, çiçek tozlarının (polenlerin) bir araçla dişi organın stigmasına taşınması gerekir. Bu taşınma olayına tozlaşma denir Poleni rüzgârla taşınan bitkilere “Anemogam”, böceklerle taşınan bitkiler “Entomogam”, sularla taşınan bitkilere “Hidrogam” ve tozlaşması kuşlarla olan bitkilere “Ornitogam” adı verilir.

Bitkiler aleminde polenlerin taşınması çoğunlukla rüzgarlar ve böcekler aracılığıyla olmaktadır.

Çiçek Kurulları: Çiçekler ya sürgünler üzerinde teker teker veya dallanmış bir eksen üzerinde birçok çiçek bir arada toplu halde bulunurlar. Bu toplu duruma, “Çiçek Kurulu” veya “İnflorosens” denir. Çiçeklerin teker teker bulunması halinde, bu çiçek sürgünün ucunda yer almış ise artık o sürgünün vejetatif büyümesi durmuş olur; böyle çiçek “Terminal Çiçek” adını alır. Eğer çiçek sürgünün tepesinde değil yanında yer almış ise çiçekler bitkinin vejetatif büyümesine mani olmazlar. Bu durumda “Lateral Çiçek” adını alırlar. Çiçek kurulları basit ve bileşik veya dallanma tarzına göre “Rasemoz” veya “Simoz” diye sınıflandırılır.

Rasemoz: Çiçek kurulunda monopodial bir dallanma görülür. Yani ana eksen büyümeye devam eder, yan dallar bu eksenin yanlarından çıkarlar. Ana eksen yan dallardan daha hakim durumda kalır. İki gruba ayrılır.

Recommended Posts

Erguvan Ağacı Özellikleri ve Kokusu

Erguvan Ağacı, Erguvan Ağacı dokuz – on metre yüksekliğine kadar boy atabilen, baklagiller familyasından olan ve kokusu güzel olan bir ağaç türüdür. Yeni yetişen Erguvan ağacının rengi kırmızı ve mor ilen yetişkinliğe adım attığı sıralarda yeşil – mavi renkte olabilir. Erguvan’ın çiçek boyları 2 cm civarındadır. Erguvan ağır olmayan bütün topraklarda yetişe bilen ender bitki […]

tunahun 

Türkiye’de Yetişen Gül Çeşitleri

Türkiye’de yetişen gül çeşitleri nelerdir? Türkiye’de yetişen güller çeşitli alanlarda kullanılır. Gül suyu, gül yağı ve çeşitli kimyasal ürünlerde yan madde olarak oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye’de yetişen güller Peki Türkiye’de biline gül isimleri nelerdir size bu konuda kısa bir bilgi vermeye çalışacağız. Özellikle kırmızı, beyaz ve pembe çeşitleri ile çok güzel kokan gül […]

tunahun 

Bonsai Ağaçlarının Özellikleri

Bonsai bir süs bitkisi veya çiçek değil, bir yetiştirme sanatıdır. İlk olarak Çin’de ortaya çıktı ve kelime oyunu olarak biliniyor. Bonsai ağaçları minyatür olmalarına rağmen çevremizde gördüğümüz ağaçlardan hiçbir farkları yoktur. Özenle seçilmiş dallar, dikkatli budama ve yetiştirme sayesinde minyatür bir ağaç görünümüne sahiptir. Işık gereksinimi, Bonsai parlak çevreyi sever; ancak doğrudan güneş ışığına maruz […]

tunahun 

Leave A Comment