Ağaççık Nedir? Ağaççık Bitki Türleri

Ağaççık Bitkilerinin Tanımı

Ağaççık Nedir? Genel yapısı olarak boylanamayan, yan dallarının oldukça fazla olması, ve gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, bu sebeple genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyları 5 metreyi bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere ağaççık denir.

Ağaççık

Çalı Nedir? Toprak seviyesinin den dallanma yapan ve birçok gövdesi bulunan 5 m ye kadar boy atan, odunsu bitkilerin genel adıdır.

Yerörtücü 3 ile 30 cm kadar boylanabilen toprak yüzeyinde yoğun bir yaprak tabakası oluşturan, sarılıcı, sürünücü, yayılıcı bodur bitkilerdir.

Bitki Materyalleri Nelerdir?

Bitki materyali

Çevre ya da bahçe düzenlemesinde kullanılan bitki tipleme, bitki fonksiyonlarına peyzaj işlerinde verilen isim bitki materyalidir. Bunlar ağaçlar, ağaççıklar, çalılar, sarılıcılar, çiçekler, örtücüler, çim ve çimenler, mozaik bitkiler şeklinde sekiz ayrı grupta toplanırlar. Bu materyallerin kısaca açıklaması şu şekildedir.

Ağaç nedir?

Kökü, gövdesi, dalları, yaprakları ve tepe tacı olan ve boyları beş metreden fazla olan odunsu yapıda ve çoğunlukla tek gövdeli bitkilerdir.

Ağaççık nedir?

Uzunluğu beş metreden az bir metreden çok olan ağaçlardır.

Çalı nedir?

Ağaççıklar gibi tepe, gövde, dal, yaprak ve köklere sahiptirler. Ağaççıklardan farkı  yerden itibaren çok gövdeli olarak büyümesi ve boy uzunluklarının da iki metreyi geçmemesidir. Çoğu birbirine grift dikenli olabilir. Ömürleri uzundur. Peyzaj uygulamasının yapılacağı alanlarda güzel renkli dekoratif bazı hibrit çalılara köken bitkiler denir.

Sarılıcılar nedir?

Duvarlara, kameriyelere, ağaçlara sarılarak büyüyen yıllık veya çok yıllık bitkilerdir.

Çiçekler

Yıllık, iki yıllık, bazen de çok yıllık değişik renkli çiçekler açan desenli ve renkli yaprakları olan kısa boylu bitki türleridir.

Örtücüler nedir?

Gövde kısımları ince uzun genelde klorofil içeren yaprakları bol sürünücü veya sarılıcı yıllık veya çok yıllık bitkilerdir. Çiçekli olduğu gibi çiçeksiz de olabilirler

Çimler

Genelde buğdaygiller ailesindendirler. Kısa boylu yeşil halı görünümünde önemli peyzaj elemanıdır. Ormanlarda ve kırlarda kendi kendine büyüyen türlerinde genelde çimen örttüğü alana da çimenlik denir.

Mozaik bitkiler

Kaya ve su birimlerini süsleyen bu materyalleri gösterişli yapan değişik renkli yumuşak gövdeli yıllık ve çok yıllık bitki türleridir. Bu materyaller bilinçli bir şekilde kullanıldığında peyzaj tasarımının uygulanacağı proje alanında güzel bir kompozisyonla bahçelerinize güzel ve estetik görünüm kazandırır.

Çalı nedir, çalının tanımı

Çalı nedir?

Genel olarak 5 metreden daha küçük olan bitkilere çalı denmektedir. Çalılar ağaçlardan daha küçük ve belli boyutlardan fazla büyümeyen bitkilerdir.

Çalının tanımı; Toprak seviyesinden itibaren aynı kalınlıkta birçok gövdesi bulunan ve fazla boylanmayan (ancak 5m’ye kadar ulaşabilen) odunsu bitkilerdir.