Kadıköy Peyzaj Tasarımcıları

Peyzaj Kadıköy

Peyzaj Bahçe Tasarımı Hakkında

Egzoz gazı şehir yolu araba gürültüleri ve kaza tehlikeleri kaynağıdır. Şehir içi geniş alan kaplamaları ve yapı adaları ile doğal çevreden iklim bakımından çok farklıdır. Isı derecesi güneş ışınlarının yansıması, rüzgar yönleri şehir içlerinde kırsal araziye göre farklı olduğundan değişime uğrar. Kırsal arazi de bulunan doğan envanterler ağaçlar, kayalar, su, tepeler gibi ögeler şehirlerde az sayıda olduğundan dolayı bunlar korunmalıdır.

Bahçelere Peyzaj Uygulama

Düz araziler genişliği ve açıklığı ufka dek uzanması nedeniyle çoğa yapıda kişinin belirlediğinden çok daha üstün bir ölçek sunar. Peyzaj tasarımının uygulanacağı düz araziler genellikle monotondur. Üçüncü boyut ya da farklı bir nokta yoktur. Ufuk çizgisi tek ve sürekli ögedir. İklimsel şartlardan korunma imkanı hiç yoktur. Bundan dolayı özellikle güneş önemli bir tasarım faktörü oluşturmaktadır. Düz arazi en az planlama kısıtlaması koyar. Göreceli olarak tasarıma yaklaşım yönü ve biçimi arazi şartlarının belirlenmesi için düz arazi oldukça az öznellik sağlar ve daha az ilginçlik sunar. Peyzaj tasarımında eğimli araziler; Eğimli arazinin özelliği inişli çıkışlı ve engebeli oluşudur. Kadıköy Peyzaj tasarımı işleri

Peyzaj tasarımları

Arazinin eğiminin doğasına uygun olarak teraslı veya setli bir şema uygulanabilir. Eğimli arazilerde arazinin doğal eğimleri peyzaj tasarımının ana planlamasının belirleyici faktörleridir. Eşit yükseklikte ki alanlar eğim aksına dik dar şeritler halindedir geniş düzlükler bulunmaz. Düzlükler elde edebilmek için eğimden kesilebilir. Veya eğimler oyularak, eğim doldurularak değişik formasyonlarda çıkmalar yapılabilir.

Kadıköy Bahçe Düzenleme

Her iki koşulda da toprağın yerinde durması için ve kaymalar oluşmaması için istinat duvarı inşa edilmesi gerekir. Diğer farklı bir yol ise uygulamanın yapılacağı arazi üzerinde eğimden bağımsız platformlar yapılabilir. Eğimli arazide drenaj yüzey suyunu tahliye ve akıtma sorunu özellikle çok önemlidir. Eğimli bir arazide bulunan su elemanları akım şekli bakımından ilginç olabilir. Uygulamanın yapılacağı alanda eğim motorlu araç trafiği fazla ise yaklaşım eğim çizgilerine paralel olarak alınmalıdır.