Türkmenistan’da yetişen bitki türleri

tunahun 

Türkmenistan’da yetişen bitkiler

Türkmenistan Kavunu; Türkmenistan’da, dörtyüz civarında kavun türü yetişmektedir. Melelen Tecen şehrinde yetiştirilen kavun’un adı “Vaharman” Lebap vilayetinde yetiştirilen kavun’un adı ise “Gülabi” dir. Türkmenistan’ın en tatlı kavunları olarak bilinmektedir. Vaharman kavunları, zaman zaman 60 dereceyi bulan çöl sıcağında hiç su verilmeden yetiştirilen bir kavun türü.

Türkmenistan Buğdayı; Türkmenistan’ın hemen hemen her yerinde yetiştilen ve belli programlar çerçevesinde yetiştirilmekiçin planlar yapılan ve üretimi artırılmak istenmektedir. Ana geçim kaynağı bitki türlerinden Buğday’dır.

Türkmenistan Pamukları; Pamuk üretimi Türkmenistan’da son yıllarda artmaya başlamıştır. Buğday ile Pamuk Türkmenistan için çok önemlidir. Türkmenistan’da pamuk üretimine çok dikkat edilmekte ve belli proje kapsamlarında yapılmaktadır.

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment