Türkmenistan’da yetişen bitki türleri

Türkmenistan’da yetişen bitkiler

Türkmenistan Kavunu; Türkmenistan’da, dörtyüz civarında kavun türü yetişmektedir. Melelen Tecen şehrinde yetiştirilen kavun’un adı “Vaharman” Lebap vilayetinde yetiştirilen kavun’un adı ise “Gülabi” dir. Türkmenistan’ın en tatlı kavunları olarak bilinmektedir. Vaharman kavunları, zaman zaman 60 dereceyi bulan çöl sıcağında hiç su verilmeden yetiştirilen bir kavun türü.

Türkmenistan Buğdayı; Türkmenistan’ın hemen hemen her yerinde yetiştilen ve belli programlar çerçevesinde yetiştirilmekiçin planlar yapılan ve üretimi artırılmak istenmektedir. Ana geçim kaynağı bitki türlerinden Buğday’dır.

Türkmenistan Pamukları; Pamuk üretimi Türkmenistan’da son yıllarda artmaya başlamıştır. Buğday ile Pamuk Türkmenistan için çok önemlidir. Türkmenistan’da pamuk üretimine çok dikkat edilmekte ve belli proje kapsamlarında yapılmaktadır.