Etiket: fıstıkçamı ağacı

FıstıkçamıFıstıkçamı

Fıstıkçamı Fıstıkçamı en geniş coğrafi yayılışını Anadolu’da yapar. Özellik le Batı Anadolu’da, Bergama yakınında (Ko zak Yaylası), Ay dın, Muğla dolaylarında ormanlar kurar. Antalya Manavgat sahillerinde, Gemlik körfezi kıyılarında, Maraş’ta