Bakım Budaması

Bakım Budaması Nedir?

Bu budama işlemi yönteminde sadece kurumuş, ölü veya güçlü olarak birbirlerinin içine geçmiş dallar ayıklanır. Bu şekilde budama işlemi yapılmış meyve ağaçlarının verimlilikleri ve meyve renkleri iyi olmakla beraber meyveleri küçük ufak kalır ayrıca meyve dalları ağacın dış yüzeyine doğru kayar ve iç bölümlerinin verimi düşer. Ağaç Budama Ağaçlarında kültürel işlemleri ve ot öldürücü ilaç uygulamalarını rahat gerçekleştirebilmek ve alt kısımda olan dallar meyveli sürgünlerin oluşmasını gerçekleştirmek için elma fidanının 60 cm’e kadar olan alt kısmında dal oluşumu engellenmelidir. Bundan dolayı fidan dikim döneminde dallanmamış fidanların 70-90 cm’den tepe kısımları vurulur. Dallanmış olan elma fidanlarında ise 60 cm yükseklikteki bir dal ana dallardan birini meydana getirmesi için bırakılır. Diğerleri de elma fidanının çevresinde uygun olanlar arasından seçilir. Elma fidanının üzerinde tek dal bulunuyor ise dengesiz bir büyümeyi ve gelişmeyi engellemek amacı ile en iyisi bunun dipten kesilmesidir. Dallı fidanlarda doruk dal, bırakılan en üst dalın 8-10 cm üzerinden uygun bir yerden kesilir. İlk senede meydana gelen çiçekler koparılır. Koşullar uygun ise yaz mevsimi döneminde doruk daldan yüksek miktarda yan sürgün meydana gelir. Ağaç üzerinde bırakılan dallar gelişir.

Ağaç ve Bitkilerde Bakım Budaması

Ağaçlarda Bakım Budaması Yapma

Budama işlemleri uygulanacakları işlemler açısından bitki türlerine göre dallanma tipi ve büyüme modelleri en belirleyici rol oluşturmaktadır. İğne yapraklı bitki türleri dallanma tipi düzensiz bir şekilde dallanan bitki türleri olarak iki farklı gruba ayrılabilirler. Kuru alt dallar çıkar yeni bitki ve farklı formlar oluşur. Genel olarak pinus, pabies, piçea, pseudotsuga bitki türleri düzenli bir şekilde dallanan bitkilerdir. Cetrus, cupressus, crptomeria, chamaecyparis, criptomeria, larix, taxodium, metasequoia, sequoia, thuja, taxus, juniperus podocarpus bitki türleri de düzensiz dallanan bitki sınıfına girmektedir.

Ağaçlarda Bakım Budaması Yapma

Ağaçlarda Yanlış Budama Yapılırsa Ne Olur?

İğne yapraklı bitki türleri yanlış budama hatasını affetmezler. İşlem yapılacağı zaman doğru budama ve doğru nedenlerinizin olması gerekmektedir. İğne yapraklı bitki türlerinin budama işlemlerini yapacağınız zaman iyi düşünüp karar vermeniz gerekmektedir. Yanlış yapılan budama işlemlerinin geri dönüşü yoktur. Bitkinin aktif büyüme döneminde oluşan yeni sürgünler ya da sürgün tomurcukları kopartılarak budama işlemi yapılır.

İlkbahar’da Ağaç Budama

Pinus için geç ilkbahar mevsimi budama işlemi için en uygun zamandır. Dal uçlarından hafifçe geriye gerilerek budama işlemi yapılır. Chamaecyparis, thuja, juniperus bitkileri için geç ilkbahar-erken yaz mevsimi budama işlemi için en uygun zamandır. Ağaç uykuda iken yüksekliği kontrol tepe sürgünü budaması yapılır. Büyümeye yönlendirilen yan dallar dolgunluk meydana getirir. Piçea, abiez pseudo menziyesi için geç kış-geç yaz mevsimi budama mevsimim için en uygun zamandır.

Ağaççıklarda Budama Yapma

Budama işlemlerinden sonra çok fazla gelişim meydana getiren yeni sürgünlerle karşılaşabilinir. Bu gelişim gösteren yeni sürgünlerle gelişimin kontrolü bakımından hafif olacak şekilde kısaltma budamaları yapılabilir. Bitki üzerindeki dolgunluğu sağlamak için tüm yüzeyde geriye doğru kesim yapılır. Dormant dönem budama için en uygun zamandır. Tsuga, taxus bitkileri için geç kış-geç yaz mevsimi budama işlemi açısından en uygun zaman dilimleridir.

İğne Yapraklı Çalılarda Budama

İğne yapraklı ağaççık ve çalı türlerinde dikim işleminden sonra kuru, kırılmış, zarar görmüş yaralı dalları giderme normalin dışında gelişmiş olan dalları kısaltma ve uzaklaştırma amaçlı budama işlemleri gerekebilir. Bu durumu takip den ve izleyen dönemlerde ise bitki gelişimini kontrol altında tutulması ve istenilen şeklin korunabilmesi için her yıl periyodik olarak uygun dozlarda budama uygulanması mecburidir.