Soğanlı Bitkilerin Fiyatları

Soğanlı Bitkilerin Fiyatları

Soğanlı bitkiler sahip oldukları soğan, yumru ve rizom gibi toprak organları sayesinde orijinal habitatlarından başka ülkelere taşınabilme olanakları da vardır. Bundan dolayı toprağından sökülerek başka ülkelere nakledilmesi ve ticaretinin yapılması kolaydır. Soğanlı bitkilerin tanınması süs bitkisi olarak kullanılması ve buna dayalı olarak da ticaretinin yapılması çok eski zamanlara dayanır. Dünya genelindeki uygarlıkların ilk zamanlarına baktığımızda da soğanlı bitki türlerinin süsleme amacıyla kullanıldıklarını görmekteyiz. Eski mısır, yunan ve roma uygarlıklarında iris, nergis, lilium gibi soğanlı bitkilerin o döneme ait vazolarda süsleme unsuru olarak kullanıldığını görebilmekteyiz.

Soğanlı bitkilerin ticareti

Ticareti yapılan ilk soğanlı bitki safrandır. Soğanlı bitkinin ticaretinin yapan ilk medeniyet Girit’te bulunan Minoon’lardır. Bunlar safranın erkek organlarını kurutarak bir ilaç çeşidi olarak dünyaya sattığı bilinmektedir. 17. Yüzyılda Avusturya elçisi olarak İstanbul’a gelen Busbecq Osmanlı Türk medeniyetinde uzun zamandır kullanılan lale ile tanışır ve çevresine tanıtır. Soğanlı bitkiler dünyada sömürgeciliğin arttığı yıllarda kaşiflerin ve botanikçilerin ilgi kaynağı olmuş ve buna dayalı olarak da soğanlı bitkilerin ticaretinin temeli bu tarihlerde atılmıştır. Yaşadığımız dönem içerisinde soğanlı bitkilerin ticareti dünya tarım ürünleri içerisinde oldukça yüksek düzeydedir. Soğanlı bitkilerin ticareti kesme çiçek, saksılı çiçek ve bahçe çiçeği olarak önem kazanmaktadır. Soğanlı bitkilerde ticareti en çok yapılan türler lale, nergis, glayöl, iris, lilium ve sümbüldür. Bu altı tür soğanlı bitki yapılan soğanlı bitki ticaretinin yüzde doksanını oluşturmaktadır ve bu üretimin yüzde doksanı Hollanda’da yapılmaktadır. Satılan soğanların yaklaşık yüzde yetmişi kesme çiçek üretiminde yüzde otuzu da peyzaj çalışmalarında kullanılmaktadır.

Uluslar arası süs bitkilerinin üretimi

Uluslar arası süs bitkilerinin üretiminin ve ticaretinin en önemli merkezi Hollanda’dır. Ülkemizde yetişen doğal çiçek soğanları özel bit yönetmelikle koruma altına alınmıştır. Doğal çiçek soğanları dolaylı olarak mevcut orman ve mera kanunu kapsamına da girmektedir. Türkiye 1973 yılında imzalanarak yürürlüğe giren nesli tehlikede olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslar arası ticaretine ilişkin sözleşme ve Avrupa’nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesi gibi ulusal ve uluslar arası yasalar kapsamında doğal çiçek soğanlarının yaşam ortamlarını korumaya çalışmaktadır. Doğal çiçek soğanlarının yetiştiriciliği bu yasal düzenlemeler doğrultusunda izne bağlanmıştır. İzni olmadan üretim yapanlar için yasal işlemler yapılmaktadır. Soğanlı Bitki Fiyatları