Şile Peyzaj Firması

tunahun 

Şile Peyzaj

Peyzaj, bahçe düzenleme, bahçe sulama, budama, zararlılarla mücadele, toprak doldurma, bitki budama, çiçek ve fidan dikme, ağaç be bitki kökleri havalandırma vs alanlarda sizlere hizmet sunulmaktadır.

Şile Peyzaj Firması, Şile peyzaj, Şile peyzaj uygulama, Peyzaj tasarım şirketleri Şile, Peyzaj tasarım ilkeleri

Peyzaj tasarım ilkeleri

Yapılacak olan peyzaj tasarımında etkiye sahip olmak ve görsel olarak bir bütünlük sağlaması açısından tasarımın belli ilkeleri vardır. Bu ilkeleri detaylı bir şekilde madde halinde açıklayarak yapılacak olan tasarıma uygulamanız mümkündür. Önem arz eden tasarım ilkeleri şunlardır.

PEYZAJDA TEKRAR VE RİTİM

Peyzaj tasarımı yapılacak olan mekan içindeki biçimsel benzer faktör ve öğelerin veya öğe guruplarının birbirini takip ederek izlemesi ritim-tekrar olarak tarif edilir. Peyzaj planlamalarında çizgilerle şekil ve desen verilmiş yüzey kaplamaları düzenli bir aralıkla tekrarlanması bir ahenk ve ritim yakalanmasına olanak sağlar. Aynı zamanda ağaç, bank, ışıklandırma direği, süs sütunları gibi farklı ögelerin belli bir sırada ve sıklıkla dizilmesinde ve yerleştirilmesinde ritim ve ahenk etkisini canlandırır. Buda yapmış olduğunuz tasarıma görsel bir güzellik katarak etki alanını arttırır. Peyzaj tasarım şirketleri Şile

ARALIKLI TEKRAR

Tasarımın uygulanacağı mekan da aralıklı tekrarda ritimle aynı özelliktedir. Ancak bu tasarım ilkesinde objeler ve ögeler birbirlerini aynı mesafelerle değil farklı mesafelerle ve farklı düzenlerde tekrar ederler. Şile peyzaj uygulama alanında hizmet.

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment