Şeftali ağacı budama zamanı

tunahun 

Şeftali ağacı budama

Çanak şekline göre terbiye yapılacak olan şeftali fidanlarında doruk olan dalı dikim işleminde 60-70 cm mesafeden kesilir. Çoğunlukla üç tane iyi dağılmış sürgün ana dalları meydana getirmek için seçilir. Bu seçilmiş olan dalların mümkün oldukça ağacın etrafında dengeli bir şekilde olması ve aralarındaki mesafe 120 derecelik açı ile bulunması gerekir.

şeftali ağacı budama

Şeftali ağacı budama şekli

Şeftali ağacında bulunan dalların dikey dağılımında aralarında fazla bir mesafe olmadan 3-5 cm mesafelerle seçim yapılabilir. Ana dalların seçilmesinde diğer bir yöntem de fidan dikim esnasında sürgünlerin ikinci göz üzerinden kesilip büyüme ve gelişme mevsimi içinde yeni süren sürgünler arasından en uygun olanı seçilmesidir.

1 yaşında şeftali budama

Eğer şeftali fidanları çok ufak ise tepe kısımları vurulur. Doruk olan dalın gelişmesi ve büyümesi sağlandıktan sonra yan dal seçimi yapılmalıdır.

Şeftali Budama

İkinci seneden itibaren ana dalların üzerinde yardımcı dalların seçilmesine başlanır. Şeftali ağacının gelişme durumu normal seviyede ise ağaç üzerindeki ana dallar üzerinde her sene bir yardımcı dal seçilir. Şeftali ağaçı budaması Ana dallar üzerinde bulunan birinci yardımcı dalların tamamı aynı yönden seçilir. İkinci yardımcı dallar birinci yardımcı dalların ters yönünden ve aralarında 20-25 cm mesafe olacak biçimde seçilir. Daha sonrasında ise üçüncü yardımcı dal birinci yardımcı dal ile aynı istikamette olacak biçimde seçilir.

Şeftali ağaçlarını budama yöntemleri

Bu anlatılan şekilde devam edilerek bir ana dal üzerinde 4-5 yardımcı dal oluşuncaya kadar bu işleme devam edilir. Yardımcı dalların seçimi yapılırken sol veya sağ taraftan yan üste doğru gelişim ve büyüme gösteren sürgünler tercih edilmelidir. Ana dalın alt ve üst bölümünden çıkan sürgünler tercih edilmemelidir. Dal seçimleri gerçekleştirilirken ağaç üzerindeki ana dalın düzgün bir biçimde devamını meydana getirecek sürgünler de belirlenir. Böylelikle şeftali ağacının çatı kısmının meydana gelmesi 5-6 senelik bir süreye yayılır.

Şeftali ağacı çatı budaması

Şeftali ağacının çatı kısmı oluşturulurken şekil ve form budama işleminin genel kurallarına uyulması gerekmektedir. Ağacın iç kısmını kapatan birbirlerini engelleyen rakip sürgünler ayıklanmalıdır. Şeftali ağacının merkezi bölümünün açık tutulmasına, yardımcı dalların ve sürgünlerin iyi ve kaliteli bir dağılım göstermesine çalışılır. Güçsüz olan ve fazla olan sürgünler ayıklanır. Şeftali ağaçlarında ikinci seneden verime başlama dönemine kadar mümkün olduğunca az budama işlemi gerçekleştirilir. Şeftali ağaçlarında uygulanacak olan şiddetli budama işlemleri ağaç tacının ufalmasına ve ağaçların geç meyveye yatmalarına neden olur.

Şeftali budaması ne zaman yapılır

Ağaç üzerindeki ana dallarda 60-710 cm’den daha çok bir büyüme meydana gelince az miktarda bir kısaltma işlemi yapılmalıdır. Ana dallardaki büyüme 50-60 cm’den daha az ise an dal üzerinde fazla sürgün varsa, sürgün seyreltme işlemi daha uygundur. Şeftali yaz budaması nasıl yapılır? Üçüncü senden yaz mevsiminde şeftali ağacının orta bölümünü açmak amacı ile ayıklama işlemlerinin gerçekleştirilmesi uygundur. Şeftali ağaçları bazı durumlarda dengeli ve düzgün bir dal sistemi geliştiremeyebilir. Böyle bir durumda şeftali ağacının dengesini oluşturmak için kış mevsimi budama işlemi esnasında güçlü gelişim gösteren bölüm şiddetli budama işlemine tabi tutulur. Bu işlem ile şeftali ağacı üzerinde bir denge oluşturulmaya çalışılır.

Recommended Posts

Kayın ağacı resimleri, Kayın ağacı özellikleri

Kayın ağacı nerelerde yetişmektedir? Kayın ağacı mobilya sektöründe, parke sektöründe ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ormanlarımızı koruyalım. Gelecek nesillere iyi bir orman ve gür ağaçlar bırakalım. Kayın ağacı, kayıngiller (Fagaceae) familyasından, Fagus cinsine ait, geniş yapraklı ve çoğunlukla büyük boyutlarda olan bir ağaç türüdür. Kayın ağacı, genellikle dikine büyüyen bir gövdeye ve düzgün, düz dallara sahiptir. Yaprakları, […]

tunahun 

Servi Ağacı nerelerde yetişir?

Servi Ağacı hakkında bilgi, Her dem yeşil ağaç veya çalı formunda bulunan servilerin 20 türü ve bu türlerin çeşitli taksonları vardır. Uygun iklim koşullarının bulunduğu yerlerde rutubetli saf kum topraklardan, hafif ve ya ağır balçık veya kurak, kireçli topraklara kadar değişik özellikte ki topraklarda yetişebilir.Tüm serviler park, bahçe, koruyucu şerit ve canlı çit ağaçları olarak […]

tunahun 

Gövdesiz bitkiler nelerdir?

Gövdesiz diye adlandırılan bitki türleri mevcuttur. Gövdesiz bitkileri 5 bölüme ayırabiliriz. Genel olarak yabancı litaratürde Thallophyta olarak bilinir. GÖVDESİZ BİTKİLERİN İSİMLERİ (Thallophyta) Gövdesiz bitkiler, toprak seviyesine yakın bir şekilde gelişen veya hiç gövde olmayan bitkilerdir. Bu bitkiler genellikle rozet şeklindeki yaprakları ile dikkat çekerler. İşte gövdesiz bitkilere örnekler: Bu bitkiler, gövdesiz olmalarına rağmen genellikle özel […]

tunahun 

Leave A Comment