Sarı Çam Ağacı Özellikleri

tunahun 

Sarı Çam Ağacı

Sarı Çam Türkiye’deki ormanların % 0,5 ini oluşturmaktadır. Sarı Çam genel olarak Kuzey Anadolu ve Of Sürmene taraflarında bulunmaktadır.

Sarı Çam Nerelerde Yetişir? Türkiye ve dünyadaki en güney sınırı Kayseri Pınarbaşı’ndadır. En yoğun yayılışı Kuzey Anadolu’nun iç mıntıkalarında yapar ve buradan orta Anadolu’ya sarkar. Karadeniz kıyısında Of – Sürmene (Çamburnu) arasında denize kadar iner.

Doğu Anadolu’da 2700 m’ye (Sarıkamış-Ziyaret Tepesi) çıkar. Güneydeki en uç yayılışı Afyon İhsaniye’dedir. Sarıçam Türkiye’de ortalama 1000-2500 metre arasında toplu yayılışını yapar. Bunu dışında Kayseri -Kahramanmaraş arasında Pınarbaşı, Göksun yörelerinde yedi küçük odacık halinde bulunur. Burada yalnız Türkiye’de değil dünyada ki yayılışının en güney noktalarından birisine ulaşmaktadır.

Narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı ya da dolgun ve düzgün gövdeli herdem yeşil bir ağaçtır. Yaşamakta olduğu geniş alanın ekolojik şartına göre 20-50 m arasında boy yapabilir. Genç gövdelerde, yaşlı ağaçların üst kısımlarında, kalın dallarda “tilki sarısı” rengindeki kabuk gayet ince levhalar halinde ayrılır. Genellikle kuvvetli bir kök sistemi kurar. Toprak isteği bakımından kanaatkâr olan Sarıçam gevşek, derin, nemli kum topraklarında iyi yetişir. Dona ve kuraklığa karşı dayanıklıdır.

Sarıçam ağacı hakkında bilgiler

Sarı çam ağacı, Pinus ponderosa olarak da bilinen büyük bir çam türüdür. Bu tür genellikle Kuzey Amerika’nın batı bölgelerinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin batı eyaletlerinde yaygın olarak bulunur. Sarı çam ağaçları oldukça büyük ve uzun ömürlüdür. Genellikle 50 ila 80 metreye kadar yükselebilir ve gövdesi 2 metreye kadar çapta olabilir. Ağaç kabuğu koyu kahverengi veya siyah renkte olup, yaşlandıkça kalınlaşır ve çatlaklar oluşur. İğneleri uzun ve yumuşaktır, genellikle 15 ila 30 cm uzunluğunda olabilir.

Sarı çam ağaçları, kuraklık toleransı yüksek olan bir türdür. İyi drene edilmiş toprakları tercih ederler ve yüksek rakımlı dağlık bölgelerde yetişebilirler. Aynı zamanda yangın toleransı da yüksektir ve bazı çeşitleri yangın sonrası yenilenme yeteneğine sahiptir. Bu ağaç türü peyzaj düzenlemelerinde de kullanılabilir. Büyüklükleri ve güzellikleri nedeniyle parklarda, bahçelerde ve ormanlık alanlarda görsel çekicilik sağlarlar. Ayrıca odunları da inşaat, mobilya ve yakıt gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Sarıçam Ağacı Nedir? Türkiye’de Ne Kadar Sarıçam Vardır? >>


Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment