Porsuk Ağacı

porsuk ağacı nelerde yetişir, porsuk ağacı özellikleri, porsuk ağacında neler üretilir, porsuk ağacı resimleri, porsuk ağacının genel özellikleri

Porsuk ağacı Meyve ve Yaprağı

Türkiye’de deniz iklimli Kuzeybatı Adadolu’da ve Toroslar’da bulunur.
Bu mıntıkalarda Porsuk’a rutubetli dere yamaçları ve vadilerdeki
ormanlar içinde tek, küme veya gruplar halinde dağınık olarak rastlanır. Kuzey Anadolu dağlarında Rize ve Trabzon’da, Bartın dolaylarında Kayın Göknar ormanlarında alt bitki olarak kümeler halinde bulunur.

Karabük’ün Elmalıdüz mevkiinde kalker kayalar üzerinde 40-146 cm çap ve 15-30 m boya sahip düz ve dolgun gövdeli bireylere rastlanır. Yaz kış yeşil ağaççıklar ya da 20 m kadar boylanabilen ve bazen 1 m kadar çap yapan uzun ömürlü sık dallı ağaçlardır. Gövde kabuğu kızıl kahverengidir, gelişi güzel çatlayarak dökülür, genç sürgünler yeşildir. İğne yapraklı (ibreli) ağaçlar içinde sürgün verme yeteni¤inde olan bir türdür. Porsuk odunu esnek olduğundan özellikle Avrupa ve İngiltere’de ok ve yay yapımında
kullanılmıştır.

Hiçbir zaman saf meşcere halinde bulunmaz tek ya da kümeler halinde kayın, göknar, ladin ormanlarında bulunur. Kireçli toprakları seven porsuk ağacı serbest alanlarda dona karşı duyarlıdır.
Genel görünüşlü ve kırmızı renkli meyveleri ile park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan porsuk ağacının 3 bin yıl yaşayanlarına rastlanır. Yaprak ve genç sürgünlerinde ise “Taksol” (Taxin) adlı zehirli bir alkoloid bulunur. (Endemiktir)