Fıstıkçamı Ağacı

tunahun 

Fıstıkçamı en geniş coğrafi yayılışını Anadolu’da yapar. Özellik le Batı Anadolu’da, Bergama yakınında (Ko zak Yaylası), Ay dın, Muğla dolaylarında ormanlar kurar. Antalya Manavgat sahillerinde, Gemlik körfezi kıyılarında, Maraş’ta ve Çoruh vadisinde ve Trabzon Kalenema dere sinde lokal olarak yayılır.

Fıstık Çamı Nedir? Fıstık çamı kac yılda meyve verir? Fıstık çamı (Pinus pinea), karaçamgiller (Pinaceae) familyasına ait, güney Avrupa, kuzey Afrika ve güneybatı Asya’nın bazı bölgelerine özgü olan bir çam türüdür. Bu ağaç, genellikle “çam fıstığı” üretmek üzere yetiştirilen bir türdür. Fıstık çamı, oldukça büyük bir ağaç olabilir ve genellikle ömür boyu 20 metreye kadar, çapı ise 40 metreye kadar büyüyebilir. Ağacın öne çıkan özelliği geniş, düz ve yuvarlak tepesidir.

Fıstık çamı meyve vermeye başlamadan önce birkaç yıl geçmesi tipiktir. Fıstık çamı genellikle 15 ila 25 yıl arasında meyve verme yeteneğine ulaşır. Ağaçlar olgunlaştıkça, her biri 2-3 cm uzunluğunda olan kozalaklarda bulunan fıstık benzeri tohumları üretirler. Bu tohumlar, gıda endüstrisinde kullanılan çam fıstığı olarak bilinir. Fıstık çamı, iklim ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak meyve verme süresinde değişiklik gösterebilir.

Fıstıkçamı özellikleri

25 m’ye kadar boylanabilen, düzgün gövdeli, şemsiye görünümünde
geniş ve yuvarlak tepelidir. Kabuk önceleri düzgün, sonra yarılmış
durumda, kırmızımsı boz esmer renktedir. Odunun dan çok halk
arasında çam fıstığı diye adlandırılan yağlı tohumundan faydalanılır.
Aynı zamanda değerli bir süs ağacıdır. Kök sistemi kuvvetlidir. El verişli topraklarda derine giden kazık kök yapar.

Fıstık çamı ağacından neler yapılır

Fıstıkçamı odunu çivi ve vida tutma kabiliyetinin yüksek olması ve
kolay işlenmesi nedeniyle yapı kereste si olarak kullanılır. Fıstık çamı su sever mi?

Fıstık çamı (Pinus pinea), genellikle ılıman iklimlere ve kıyı bölgelerine özgüdür. Bu ağaç türü genellikle suya ihtiyaç duyar ve nemli, iyi drene edilmiş topraklarda en iyi şekilde yetişir. Ancak, bu ağaçlar genellikle kuraklığa dayanıklıdır ve bir kez yetişkinliklerine ulaştıklarında, belirli bir ölçüde kuraklık koşullarına uyum sağlayabilirler.

Fıstık çamı, genellikle su birikimi olan yerleri sevmez ve su birikimine karşı hassas olabilir. Bu nedenle, ağacın dikildiği yerde suyun iyi bir şekilde drenaj yapması önemlidir. Ayrıca, genç fidanlar özellikle ilk birkaç yıl boyunca düzenli ve yeterli sulama ile desteklenmelidir.

İlk kuraklık koşullarında yeni dikilen fidanların düzenli ve yeterli sulama alması, sağlıklı bir büyüme için önemlidir. Ancak, büyüdükçe fıstık çamı daha az bakım gerektirebilir ve daha dayanıklı hale gelebilir.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli faktör, özellikle dikim yerine bağlı olarak, ağacın yetişeceği iklim koşulları ve toprak özellikleridir. Uygun iklim ve toprak koşullarında, fıstık çamı sağlıklı bir şekilde büyüyebilir.

Recommended Posts

Kayın ağacı resimleri, Kayın ağacı özellikleri

Kayın ağacı nerelerde yetişmektedir? Kayın ağacı mobilya sektöründe, parke sektöründe ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ormanlarımızı koruyalım. Gelecek nesillere iyi bir orman ve gür ağaçlar bırakalım. Kayın ağacı, kayıngiller (Fagaceae) familyasından, Fagus cinsine ait, geniş yapraklı ve çoğunlukla büyük boyutlarda olan bir ağaç türüdür. Kayın ağacı, genellikle dikine büyüyen bir gövdeye ve düzgün, düz dallara sahiptir. Yaprakları, […]

tunahun 

Servi Ağacı nerelerde yetişir?

Servi Ağacı hakkında bilgi, Her dem yeşil ağaç veya çalı formunda bulunan servilerin 20 türü ve bu türlerin çeşitli taksonları vardır. Uygun iklim koşullarının bulunduğu yerlerde rutubetli saf kum topraklardan, hafif ve ya ağır balçık veya kurak, kireçli topraklara kadar değişik özellikte ki topraklarda yetişebilir.Tüm serviler park, bahçe, koruyucu şerit ve canlı çit ağaçları olarak […]

tunahun 

Gövdesiz bitkiler nelerdir?

Gövdesiz diye adlandırılan bitki türleri mevcuttur. Gövdesiz bitkileri 5 bölüme ayırabiliriz. Genel olarak yabancı litaratürde Thallophyta olarak bilinir. GÖVDESİZ BİTKİLERİN İSİMLERİ (Thallophyta) Gövdesiz bitkiler, toprak seviyesine yakın bir şekilde gelişen veya hiç gövde olmayan bitkilerdir. Bu bitkiler genellikle rozet şeklindeki yaprakları ile dikkat çekerler. İşte gövdesiz bitkilere örnekler: Bu bitkiler, gövdesiz olmalarına rağmen genellikle özel […]

tunahun 

Leave A Comment