Fıstıkçamı

0 Comments

Fıstıkçamı

Fıstıkçamı en geniş coğrafi yayılışını Anadolu’da yapar. Özellik le Batı Anadolu’da, Bergama yakınında (Ko zak Yaylası), Ay dın, Muğla dolaylarında ormanlar kurar. Antalya Manavgat sahillerinde, Gemlik körfezi kıyılarında, Maraş’ta ve Çoruh vadisinde ve Trabzon Kalenema dere sinde lokal olarak yayılır.

Fıstıkçamı özellikleri

25 m’ye kadar boylanabilen, düzgün gövdeli, şemsiye görünümünde
geniş ve yuvarlak tepelidir. Kabuk önceleri düzgün, sonra yarılmış
durumda, kırmızımsı boz esmer renktedir. Odunun dan çok halk
arasında çam fıstığı diye adlandırılan yağlı tohumundan faydalanılır.
Aynı zamanda değerli bir süs ağacıdır. Kök sistemi kuvvetlidir. El verişli topraklarda derine giden kazık kök yapar.

Fıstık çamı ağacından neler yapılır

Fıstıkçamı odunu çivi ve vida tutma kabiliyetinin yüksek olması ve
kolay işlenmesi nedeniyle yapı kereste si olarak kullanılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir