Çim Biçen Firmalar

Çim Biçen Firmalar

İyi bir çim örtüsü elde etmek ve bunu düzenli bir şekilde korumak için çim ekilen alanda uygulanacak biçim işleminde biçim zamanı, biçim yüksekliği, biçim sıklığı gibi belirli kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çim biçimine başlanacağı zaman çim alanının kullanım amacına ve türüne göre farklılık göstermektedir. Fakat çoğunluk olarak çim biçimi için çimin boyutu 8-10 cm yüksekliğe ulaştığında çim biçme işlemi yapılmalıdır. Çim biçiminin geciktirilmesi durumunda bitkiler sapa kalacağından kalitesi bozulur. Bazı durumlarda çim diplerinde sararmalar meydana gelir. Çim biçiminin gereken ölçülerden daha derin yapılması durumunda bitkilerin basılmaya, kurağa, dona ve soğuğa karşı direnme kuvveti azalır. Çim biçme işlemlerinde çoğunlukla motorlu çim biçme makineleri kullanılır. Bunu yanında büyük alanlarda çim biçme motorları eğimli arazinin bulunduğu yerlerde motorlu sırt tırpanları duvar ve bitki dipleri gibi yerlerde çim makası kullanılan diğer araçlardır. Çim biçen firma olarak sizlere en iyi hizmeti sunarız.

Çim alanının temizliği nasıl yapılır?

Çim alanının kullanımı esnasında alana atılan çöplerden ve yabancı maddelerden dolayı yeşil alanın temizliği belli periyotlarda düzenli olarak yapılmalıdır. Çim alanının temizliği tırmık yardımı ile çime zarar vermeden dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Çim alanını çapalama

Çim alanın sulama insanların üzerine basması gibi nedenlerden dolayı topraklarda sıkışma meydana gelir ve sıkışan toprağın havalandırılması yapılan sulama nedeni ile oluşan kaymak tabakasının kırılması çim bitkisi dibindeki yabani otların uzaklaştırılması ve giderilmesi üst toprağın kırıntı bünyeye kavuşturulması için belli bir düzende bitki dipleri çapalanmalıdır. Çim alanında çapalama işleminin düzenli bir şekilde yapılması çimin daha sağlıklı ve hızlı büyümesini sağlar. Çapalama işlemi yapılan bitkilerde çimin su tutma kapasitesini arttırmak amacıyla çim bitkilerinin dibine çapalama işlemi sırasında çanak açılması faydalıdır.

Çim alanı bakımında gübreleme

Toprak bitkinin muhtaç olduğu besin maddelerinin ihtiva eder. Bu elementlerden özellikle üçü azot, fosfor ve potasyum bazı durumlarda bitkiye yetecek oranda toprağın bünyesinde bulunmayabilir. Bundan dolayı şehirlerde evimizin bahçelerinde yaptığımız yapay olarak meydana getirilen çim alanı oluşturma çalışmalarında toprağa gübre verilerek verimin arttırılması ve sağlıklı büyütülmesi için gereklidir. Oluşturduğumuz çim alanlarında kullanılan gübreler organik gübre ve inorganik gübreler olarak iki gruba ayrılırlar.

Organik Çim Gübre Kullanımı

Organik gübreler kompost, hayvansal gübre ve torftur. İnorganik gübreler ise kimyasal gübrelerdir. Çim alanlarında organik gübrelerin kullanılması toprağın verimini arttırdığı gibi toprağın yapısını da düzeltir. Bundan dolayı yeşil alan ve çim alanlarında organik gübrelerin kullanılması daha sağlıklıdır. Toprağa gübre verileceği zaman tek bir reçete ile zaman belirlenmez. Bitki türüne ve çeşidine göre verilecek olan gübre ve zamanı ayrıca miktarı da değişiklik göstermektedir. Fakat ortalama bir süre belirtmek gerekir ise azotlu gübreler geç ilkbaharda veya yaz başlangıcında verilebilir. Fosforlu veya potasyumlu gübreler az miktarda gübre kullanılıyorsa ekim ve dikim yapılmadan önce veya birlikte fazla miktarda kullanılıyorsa belli bir kısmı ekim ve dikimin yapıldığı sırada bir kısmı da bitkinin gelişme sırasında baş gübresi olarak verilebilir. Organik gübreleme fidan dibi çanaklarına gübrenin serilip mevcut toprakla karıştırılmasıyla yapılır. Eğer kompost kullanılacaksa toprakla karışım oranın dikkat edilmeli ve bu karışım oranı %15 i geçmemelidir.