Çim alanına su tesisatı döşeme

Çim alanına su tesisatı döşeme hizmeti

Bitki besin elementlerini bitki kökleri tarafından alınması için bu elementlerin suda erimiş halde bulunmaları gerekmektedir. Bundan dolayı topraktaki nem oranının yeterli seviyede olması bitkinin büyümesi ve gelişmesi açısından en önemli noktadır. Çoğunlukla insanlar tarafından üretimim ve dikimi yapılan bitki formları büyüme ve gelişimini sağlayabilmesi için gereken su miktarını çiğ, yağmur, kar gibi doğal yağış yolları ile temin edemezler. Bundan dolayı bitkinin ihtiyacı olduğu suyu doğal yollarla karşılayamadığı zaman bu ihtiyaç sulama yolu ile karşılanmalıdır.

Çim altına otomatik sulama sistemi

Çim ekimi için tesis edilecek alanda yağmurlama, sulama sistemini sağlayacak su tesisatı işlemi yapılmalıdır. Bunun için boru çaplarına göre ihtiyaca göre belli ebatlarda kanallar açılması yolu ile yeraltından giden polietilen borularla su dağıtımı yapılabilir. Çimlendirilecek alanın büyüklüğüne göre ve projeye göre belli aralıklarla sprink kafaları yerleştirilir. Bu sprinklerin suyun basıncına göre belli sayılarda gruplandırarak ana hat borusundan ayrı levhalarla çıkışları yapılır. Çim alanı sulama sistemleri

Çim sulama su tesisatları

Belirlenen bazı noktalara da her türlü ihtiyacı karşılayabilmek için ağır çalı sulamaları için hortum takılabilmesi amacıyla musluk ağızları takılır. Bunlar cansuyu temini için önemlidir. Cansuyu yeni dikilen bitkilerde dikim gerçekleştirildikten sonra verilen suya denir. Bitkinin yetiştirilebilmesi için hayati öneme sahiptirler.