Çalılarda şekil Budaması

tunahun 

Çalılarda Budama nasıl yapılır?

Çalılar, peyzaj düzenlemelerinde çokça kullanılan bitki gruplarıdır. Budama işlemleri dikimle birlikte başlar ve yoğun bir şekilde devam eder. Ağaçlarda budama, sabit bir gövde üzerindeki dallarda uygulanırken çalılarda gövde ve dallarda birlikte uygulanır.

Yaprağını döken çalıların budanması

Bu türlerde budama, anormal gelişimleri düzeltmek ve fidanları olması gereken biçimlerine dönüştürmek amacıyla yapılır. Bu dallar, dikimden itibaren büyüme dönemi başında ve ortasında yapılan budamalarla uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca kuru, sıkışık konumlu gövde ve dallar da budama ile alınır. Çalılarda budama

Her dem yeşil geniş yapraklı çalıların budanması

Dikim aşamasında uzun sürgünlerle iri görünüşe sahip olan fidanlarda çoğu zaman kısaltma ve dengeleme budamalarına gereksinim vardır. Bu tip erken budama ile gelişmiş dallar kısaltılır ve aynı zamanda bitkiye simetrik bir görünüm kazandırılır. Hızlı büyüyen türlerde ise kuvvetli budama yapılabilir.

Her dem yeşil iğne yapraklı çalıların budanması

Dikim sonrasında kuru, kırılmış ve yaralı dallar temizlenir. Daha sonraki dönemlerde gövde ve dallarda seyrekleştirme, dengeleme, kısaltma gibi uygulamalarla bitkinin istenen görünümü kazanması yönünde budama yapılır.

Çalılar hangi türden olursa olsun kuru, zarar görmüş veya hastalıklı dalları alınmalıdır. Bu dallar, budanmalarla alınmayıp kuru hâlde bırakılırsa mantar ve enfeksiyonlara yataklık yapar. Bunların alınması en iyi erken ilkbaharda yapılan budamalarla gerçekleştirilir çünkü çalılarda yapraklanmadan önce kar, buz ve rüzgâr kırmaları gibi kış zararları kolaylıkla görülür.

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment