Beykoz Çim Ekme

Çim ekme Beykoz

Beykoz çim ekme, çim ekme için kullanılacak toprakları havalandırma, gübreleme ve toprağı hazır hale getirme. Çim alanları çok sık sulandığı için bünyelerinde bulundurdukları organik maddelerini çok çabuk kaybederler. Çimin sağlıklı bir şekilde mevcudiyetini devam ettirebilmesi için senede birkaç kez besin takviyesi yapılması gerekmektedir.

Çim ekimi Beykoz

Çim alanlarında kullanılacak olan gübreler suni veya organik gübreler olabilir. Çim alanlarında kullanılacak olan gübrelerde dikkat edilmesi gereken husus mutlaka çimler için hazırlanmış olan gübrelerden olmalıdır. Kullanılacak olan gübrenin hızlı etki edebilmesi için suda eritilen besinler uygundur fakat kullanım miktarı ve dozu çok iyi ayarlanmalıdır. Bu gübreler kullanıldığında çimler hızlı bir şekilde yeşerir fakat etkileri kısa sürelidir. Sulama işlemi yapıldığında veya yağan yağmurlarda çok çabuk yok olurlar. Çim ekimi yapma Beykoz, Çim ekme işi yapan firmalar