Daldırma ile üretme teknikleri

Bitkilerde daldırma ile üretme teknikleri

Bitkinin herhangi bir kısmının ana bitkiden ayırmadan köklenmesini sağlayarak sonradan ayırmak sureti ile yapılan üretme metodudur. Çelikle köklendirilmesi zor olan türlerin yani süs bitkileri, çalılar ve ağaçların üretiminde kullanılır. İyi bir kök gelişimi olması için daldırma ortamı iyi gübrelenmeli ve nemli tutulmalıdır. Nemli tutulmayan ve iyi gübrelenmeyen bölgede yapılan üretme şekilleri tutmamasına ve istenilen etkini sağlanmamasına sebep olur. Çelikle üretmeye göre daha başarılıdır. Daldırma tipleri dört farklı şekilde yapılmaktadır.

Daldırma tipleri

Uç daldırması Sürgünü sekiz on cm toprağa daldırılıp uç kısmının dışarıda kalacak şekilde toprakla örtülmesiyle yapılır.

Adi daldırma Bu üretme tekniğinde daldırılacak olan dallar bir yıllık sürgünler olmalı ve mümkün olduğu kadar anacın kolay bükülebilen alt dallarından alınmalıdır. Sürgünlerin ucu on beş yirmi cm toprak yüzeyinde kalacak şekilde sürgünlerin kavis verilerek toprağa daldırılmasıdır. İlkbaharda daldırılan sürgünün toprak altında kalan kısmında yaz boyunca kökler meydana gelir. Kesim ve söküm sonbahar ya da ertesi yıl ilkbaharda yapılır.

Hava daldırması Dalın toprağa batırılması yerine toprak ya da yosun dolu bir örtü dala sarılıp köklenmesi beklenir. Bu iş ya ilkbaharda tamamen olgunlaşmış bir yıllık dallar üzerinde yapılır ya da bu iş için yaz sonunda tam olgunlaşmamış dallar kullanılır. Yöntem çeşitli şekillerde uygulanır. Hangi şekilde olursa olsun önce köklenmesi istenen dallar veya sürgünler üzerinde dalın ucunun on beş yirmi cm altında halkalama, yarma veya yukarı doğru çizikleme sureti ile yaralar açılır. Sonra bu yara etrafına hafif nemlendirilmiş yosun, turba ve benzeri köklendirme ortamı sarılır, ince bir polietilen plastik örtü ile tamamen kapanacak şekilde örtüldükten sonra örtünün iki ucu da sıkıca kapatılıp bağlanır. Köklendirme ortamının nemli tutulması uygulamanın başarılı olmasında önemli etkiye sahiptir. İstenilen düzeyde ve yeterli şekilde bir köklenme oluştuktan sonra bu köklenen sürgün veya dal anaçtan ayrılarak bir saksıya alınır.

Tepe daldırması Adi daldırma yapılmayan türlerde uygulanır. Bir yıl önce dikilen bitkiler kök boğazlarının beş on cm üstünden gövde kısmı kesilerek bitki mümkün olduğu kadar sürgün vermeye zorlanır. Sürgünler sekiz – on cm boyuna gelince yani mayıs ayında her sürgünün boğazı yüksekliğinin yarısı kadar toprak yığılarak doldurulur. Sürgünler yirmi, yirmi beş cm boyuna gelince ikinci bir boğaz doldurması yapılır. Bu işlem sürgünler kırk beş cm uzunluğa ulaşınca aynı işlem yine tekrarlanır üçüncü ve son kez defa tekrarlanır. Anaçta boğazı doldurulan sürgünler köklendikten sonra mümkün olduğu kadar dipten kesilerek ana bitkiden ayrılırlar ve parsellere dikilirler yani şaşırtılırlar.

Hendek daldırması Kök yapma veya sürme yeteneği yüksek olan bazı anaç bitkilerin dalları bütün uzunluğu boyunca hendeğe yatırılarak üzeri toprakla örtülür ve sürgün vermesi için teşvik edilir. Sürgünler diplerinde meydana gelen köklerle birlikte kesilerek anaçtan ayrılır ve ayrı birer bitki olarak şaşırtılırlar.

Göz aşısı nasıl yapılır?

Göz aşısı metodları

Üzerinde bir göz veya tomurcuk bulunan küçük bir kabuk parçasından alınan bir kalem kullanılarak yapılan aşılama yönteminde göz aşısı denir. Bu suretle bir bireyden çok sayıda aşı materyali alma olasılığı vardır. Nadide, kıymetli bireylerin üretilmesinde ekonomik ve kolaylıkla uygulanabilecek bir yöntemdir. Sürgün göz aşıları ve uyuyan gözde yapılan durgun göz aşıları olmak üzere ikiye ayrılır.

Sürgün göz aşıları

Sürgün göz aşılarında anaca yerleştirilen göz aşının yapıldığı yıl içinde sürgün verir. Bu aşılar erken sürgün göz aşıları ve geç sürgün göz aşıları olmak üzere iki zamanda gerçekleştirilir. Erken sürgün göz aşılarında kalem yani göz tomurcuklarda henüz bir kabarma görülmeden alınır. O aşılar ilkbaharda anaç gelişmeye ve öz su yürütmeye başlayıp kabuk kolaylıkla ayrıldığında açık alanda yapılır. Geç sürgün aşıları ise çoğunlukla daha geç yani haziran ayının ilk yarısında yapılır. Bu aşılarda yara hemen kapanır ve aşı iki hafta gibi kısa bir sürede tutar.

Uyuyan gözde yapılan durgun göz aşıları

Bu aşılama yöntemi temmuz ve eylül ayları arasındaki zaman zarfı içerisinde yapılır. Uyuyan göz aşısında gözler bitkini dış tarafında bulunan kısa ve yavaş büyüyen sürgünler dışında aynı yılın iyi bir şekilde oluşmuş ve olgunlaşmış kuvvetli ve dayanıklı sürgünlerinde alınarak yapılır. Göz aşıları yöntemleri arasında en koyla ve etkin olmasından dolayı en çok bilinen ve kullanılması en çok tercih edilen diğer bir aşı yöntemi de T aşısı yöntemidir. Bu aşı yöntemi birçok süs çalılarının ve özellikle güllerin üretilip çoğaltılmasında kullanılır. Yapılması ise şu şekildedir. Önce anaç üzeride tercihen anacın alt tarafından iki nod arasında iki buçuk cm kadar uzaklıkta dikey olacak bir şekilde kesim yapılır. Bunu t şeklini verecek şekilde bir yatay kesim takip eder. İki kabuk dilimini kaldırmak için aşı çakısı hafif bir şekilde çevrilir. Sonra alt kısımdaki göz gözün sadece yaprak sapı açıkta kalacak şekilde yukarıdan aşağı kabuk arasına sokulur. İp, bant, lastik veya rafya ile bağlanır. Aşı iki hafta içerisinde tutar. Aşı tuttuktan sonra anaç yaz sonunda veya sonbaharda aşının üstünden kesilerek uzaklaştırılır.

Göz aşısı çeşitleri

Kalem (bindirme) aşısı nasıl yapılır?

Kalem aşısı veya bindirme aşısı nedir?

Kalem aşısı

Yeni kesilmiş ağaçla yeni kesilmiş kalemin kambiyum yani kabuk ile odun arasındaki üretken ince doku bölgelerinin üst üste gelecek şekilde sıkıca temas ettirilerek kalem ile anaç arasında bir bağlantı kurulması ile yeni bir bitki meydana gelir. Bu aşı türüne kalem aşısı denir. Bu metod uygulanması en basit ve en yaygın aşı yöntemlerinden birisidir. Esas olarak bu yöntemde anaç ve kalemin aynı kalınlıkta olması gerekir. Uygulamada ise anaç ve kalemde birbirine dek uzunluk ve şekilde birere kesit oluşturulur. Kesitin keskin bir aşı bıçağı ile tek seferde düzgün ve pürüzsüz bir hat sağlanarak açılma işlemi yapılıp aşını başarı oranı bu düzeyde arttırılır. Sürgünler zayıf olsa da kesim satırları en az üç cm uzunlukta olmalıdır. Her iki kısmın kesim yüzeyi birbirine denk gelecek şekilde kalem anacın üstüne oturtulur. İp, lastik ve bant gibi herhangi bir malzeme ile de iyice bağlanır daha sonrasında aşıya uygun bir macunla zararlılardan ve enfeksiyon kapmaması için kaplanır. Bu işlem aşının daha sağlıklı olmasını sağlar. Aşını tutma oranı bu oranda artar. Kalem aşısı nasıl yapılır?

Dipcikli aşı

Altı mm ile bir nokta iki cm çapında küçük anaçların aşılanmasında kullanılır. Bu aşı yöntemini yapılabilmesi için kalem ve aşının aynı kalınlıkta olması gerekmektedir. Bu aşıda kalem de anaç da aksi yönlerde olmak üzere iki buçuk – altı cm uzunluğunda pürüzsüz bir kesim yapılır. Bu kesitin üzerinden birer dilcik kesilir ve bundan sonra anaç kalemin dilleri birbirinin içine sokulur. Dipcikli aşı

Yanaştırma aşı

İki serbest bitkinin yine kendi köklerini muhafaza edecek şekilde her birinin gövdesinde oluşturulan çeşitli tipte kesim satıhları meydana getirerek onları üst üste getirecek tarzda her iki bireyi birbirine yanaştırarak uygulanan aşı yöntemidir. Yanaşma aşı yapma teknikleri

Yarma aşı

Bu aşı türü genel olarak tepe seviyesinde yapılır. Bunun için anaç da kalem kalınlığına denk yükseklikte tepe sürgünü kesilerek atılır. Bu kısımda ibre ve yapraklar temizlenir. Bundan sonra kesitin ortasında kalemi oturtacak şekilde ve uzunlukta tepe sürgünü boyunca uygun derinlikte bir yarık oluşturulur. Diğer taraftan aynı kalınlıkta kalem de kama şeklinde iki yüzü kesilerek hazırlanır. Buna müteakiben anaçta açılan yara kalem kama şeklinde oturtularak aşılama işlemi tamamlanır. Çeşit değiştirmelerinde bu metodun kullanılması iki buçuk – on cm çapındaki dalların odunu oldukça düz yarılabilen düzgün odun dokulu türlere uygulanması ile oluşur. Yarma aşı nasıl yapılır

Kabuk aşısı

En hızlı ve an basit aşı yöntemidir. Özel ekip veya alete ihtiyaç gerektirmez. Çapları yirmi beş cm den otuz cm e kadar kalın dallara uygulanabilir. Anaca su yürüyüp kabuğun odundan kolaylıkla ayrılabildiği bir zamanda yapılır. Kabuk aşısı çeşitli tiplerde olmaktadır. Bunlardan belli başlı bir tip anaçta kabuk üzerinde uzunluğuna bir kesim yapılarak çizginin her iki yanındaki kabuğun odundan biraz ayrılması hazırlanan kalemin bu araya sokulması şeklinde olur. Kabuk aşısı yapma

Aşını tutmasını etkileyen faktörler

Fidanlarda aşı tutmasını etkileyen faktörler

Aşını tutmasındaki en önemli faktör uyuşmadır. Uyuşma: bitkiler botanik akrabalık ilişkileri bakımından birbirlerine ne kadar yakın olursa aşını tutma şansı da birbiriyle uyuşması da o kadar çok olur. Bitki türleri: aşının başarılı olmasında türler de önemli bir etkidir. Başarı şansı türlere göre de değişiklik gösterir. Bazı bitki türlerinde aşılama başarısı düşük olmaktadır. Örnek vermek gerekir ise bu türler meşeler, kayınlardır. Bu ağaç türleri çok zor aşılanır. Aşı yapılacak olan anaç kaliteli, kuvvetli ve genç fidan olmalıdır. Anacın tohumundan yetişmiş olması ekseri diğer vejetatif yollardan üretilmiş fidanlardan olmasına nazaran çoğu türlerde daha çok tercih edilir. Kalemler uygun zamanda alınmalı ve aşı uygun zamanda alınmalı ve uygun zamanda yapılmalıdır. Uygun zamanda alınmayan ve yapılmayan aşıların tutuma oranı düşüktür.

Aşının tutması için neler yapılır

Aşıların alınma süreleri kalem aşılarında yaz aşısı dışında en başarılı aşı zamanı ilkbaharda anaçla kök faaliyeti başlarken fakat kalemde gözler henüz uyku durumundayken yapılan aşıdır. Kalem ile anacın kambiyumu diğer bir adı ile kabuk ile odun arasındaki üretken ince doku mümkün olduğunca sık bir şekilde üst üste gelmelidir. Böylece kaynaşma çabuk olup aşının tutma ihtimali yükselir. Aşı tutmasını etkileyen faktörler

Aşı yapılınca nasıl bir işlem yapılır?

Aşını yapıldığı yer hızlı bir şekilde aşıya uygun bir macunla kapanmalıdır. Bu suretle aşı yerinde kuruma ve çeşitli enfeksiyonlar önlenmiş olur. Birçok durumda macunlanma yapılmadan önce her iki parçanın da sıkı bir şekilde lastik, ip veya bir bantla sarılması veya bantlanması gerekmektedir. Aşı yapıldıktan sonra çıkan sürgünler azaltılmalıdır. Üretilecek türe ve koşullara uygun aşılama yöntemi iyi belirlenmelidir. Aşılama bu işte tecrübesi olan bilen bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Aşı ile fidan üretim teknikleri

Aşı ile üretim teknikleri

Aşı ile üretme sistemi üretilmesi istenen bitkinin bir parçasını kökünden faydalanılmak istenilen başka bir bitki ile kaynaştırarak tek bir bitki şeklinde geliştirme tekniğidir. Bitkini toprak üstünde kalan bölümünü yani gövde ve dallarını oluşturmak üzere asıl üretilmesini istediğimiz bitkiden alınan kısma kalem veya göz denir.

Aşı ile bitki üretme yöntemleri

Mumlarda kalem üzerinde birkaç uyur göz bulunan bitki parçasıdır. Bu parçanın göz olarak alınması halinde bir tek gözden oluşan ve sürgünden alınan üretken bir parça söz konusudur. Yeni bitkini kök kısmını oluşturacak olan kısma ise anaç veya altlık denir. Böylece kalem veya göz anaçla birleştirilmek üzere anaca aşılandığı zaman anaç kökü oluştururken kalem veya göz de sürerek yeni bitkini gövde ve dallarını oluşturur. Böylece aşı canlı iki ayrı bitki dokusu kaynaştırılarak tek bir bitki halinde geliştirilmesi tekniğidir. Aşılama yöntemleri iki ana kısımdan oluşur. Birincisi kalem aşısı ikincisi ise yalnız bir göz içeren sürgünü kullanıldığı göz aşısıdır.

Ağaç budama zamanları

Ağaç budamanın daha doğrusu her ağacın budama vakti farklı zamanlarda olmaktadır. Ağaç budama zamanları ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir. Meyve ağaçları ve meyve vermeyen ağaç ve bitkilerin budama zamanı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Ağaç budama zamanları

Ağaçları Budama mevsimleri

meyve ağacının büyümesini, kesimlere karşı göstereceği tepkiyi, verimini ve ekonomik ömrünü etkiler. Budama kış ve yaz (yeşil ) olmak üzere iki ayrı mevsimde yapılabilir. Budama zamanı, meyve ağacının toplu büyümesini, kesime karşı göstereceği tepkiyi, verimini, fizyolojik ve ekonomik ömrünü etkiler. Budama kış ve yaz (yeşil) olmak üzere iki ayrı ve zıt mevsimlerde yapılır.

Kış Budama Zamanı

Kışı ılık geçen yerlerde meyve ağaçlarının kış dinlenmesine girmelerinden sonraki süre, budama bakımından, en uygun bir zaman dilimidir. Ancak kışı sert geçen yerlerde şiddetli donlardan önce, budamanın yapılması doğru olmaz. Meyve ağaçlarını budamak için en uygun dönem, yaprak dökümünü izleyen günlerle ilkbahar gelişme periyodunun başlaması arasında geçen dönemdir.

Yaz Budama Zamanı

Yaz boyunca meyve ağaçlarında sürgünlerin seyreltilmeleri, uç alma, bükme, eğme, dalların birbiriyle karşılıklı olarak bağlanmaları ve açıların genişletilmeleri, daraltılmaları gibi yapılan işlemlerin tümüne yaz budaması denir. Yaz budamasında anaç, meyvelerin daha iyi renklenmelerini sağlamak, vejetatif gelişmeyi düzenlemek, kış aylarında yapılacak budama işlemlerini azaltmak ve derim işleri ile kültürel etkinlikleri geliştirerek kolaylaştırmaktır. Yaz budaması özellikle meyve ağaçlarının şekillendirme yıllarında yapılması gerekli olan önemli bir teknik işlemdir. Meyve ağaçlarında, yaz budaması ilkbahar gelişme periyodunun sonu ve yaz gelişme periyodu içerisinde sürgünler odunsulaşmaya başladıktan sonra yapılabilir. Genellikle ağaçlar üzerinde şekli bozan, büyümeleri istenmeyen gelişmeleri ama yardımcı dalların zararına olan dallar kesilerek çıkartılabilir yada eğilip bükülebilir. Bazı dallar da açıları genişletilerek gelişmeden alıkonulabilir

Tohum üretim teknikleri

Tohum üretimi 

Ağaçlandırmaların en önemli amaçlarından biri kalite bakımından en yüksek artımı ve yetişme muhitine en iyi uyumu sağlayan orman kurmaktır. Bu gayeye ulaşmakta en önemli faktör tohumdur. Ağaçlandırmaların başarısı öncelikle uygun ve verim yetenekleri önceden bilinen iyi vasıflı tohumlardan elde edilen fidanların kullanılmasına bağlıdır.

Tohum üretim programları

Tohum üretim programları, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve suni tensil çalışmalarının ihtiyaç duyduğu orman ağacı tohumlarının tür ve orjinlerine göre tohumun verim ve stok durumları dikkate alınarak ilkbaharda kızılçam, Halep çamı, sahil çamı, karaağaç, Kıbrıs akasyası sonbaharda sarıçam, karaçam, ladin, köknar, sedir, servi ve yapraklı tür tohumları olmak üzere yılda iki kez hazırlanmaktadır.

Tohum kaynakları

Islah edilmiş tohum kullanılması ağaçlandırılmada verimi arttırmak için önemli ölçüde kullanılır. Verimi arttırmak için en önemli faktördür. Bu tohumlar kaynaklarından elde edilmektedir. Bu kaynaklar şunlardır: tohum meşçereleri, tohum plantasyonları, klonal tohum bahçeleri.

Tohum bahçeleri

Tohum meşçerelerindeki veya ormandaki üstün ağaçlarından alınan aşı kalemi veya çeliklerinden üretilen fidanlardan tesis edilen bahçelerdir. Klonal tohum bahçeleri üstün ağacın genetik özelliklerini tohum bahçesine aynen taşımakta olup üstün ağacın oraya ait özelliklerini tohum bahçesine taşıyan tohum plantasyonlarına oranla tohum üretiminde daha ileri bir aşamayı oluşturmakta ve tohum kaynağı olarak tohum meşçerelerine nazaran daha üstün özelliklere sahiptir. Tohum bahçelerinde erken yaşlarda tohum üretimini yanı sıra tesis edildikleri sahalar daha alçak rakımlarda veya güneyde olduğundan doğal şartlar yönünden daha kolay ve ucuzdur. Isı ve ışıktan yararlanma konusunda daha fazla olduğu için tohum yılları sık ve tohum verimliliği fazla olmaktadır. Tohum çimlerinde tane ağırlığı gibi kalite özellikleri de artmaktadır.

Verim tespiti

Programla hazırlanmadan önce türler ve meşcereler itibari ile tohum veriminin tespiti yapılmaktadır. Orman ağaçlarının tohum verim durumları her yıl aynı olmamakla beraber türün ırksal karakterlerine ve o dönem içerisindeki iklim durumlarına ve bulunduğu rakıma yani yüksekliğe göre farklılık göstermektedir. Tohum verim tespiti,  meşçereyi temsil edecek bir hat üzerinde yüz ağaç işaretlenir ve bu ağaçlardan kozalak veya tohum tutmuş ağaçların, adedi belirlenir. İşaretlenmiş olan ağaçların yüzde doksan-yüz kozalak taşıyorsa zengin tohum yılı bu oran yüzde yetmiş-doksan ise iyi tohum yılı yüzde kırk-altmış ise orta tohum yılı yüzde on-otuz ise zayıf tohum yılı yüzde ondan az ise tohumsuz yıl olarak adlandırılır. Bu durum yılda iki kez hazırlanan kozalak tahmin cetvelinde gösterilir.

Tohum üretim metodları

Orman ağacı tohumlarını üretimi üç şekilde yapılmaktadır.

1- Dikili ağaçlardan toplama tohum ibreli türler ile huş, karaağaç, akçaağaç gibi ve benzeri

2- Tohum dökümünden sonra yerden toplama meşe, kayın, kestane, ceviz

3- Suda toplama mecbur kalındığında sadece kızıl ağaçta uygulanır

Tohumların kozalaklardan çıkarılması şu metodlarla yapılır: güneş metodu, sıcak oda metodu, modern metod (tohum çıkarma evleri)

Tohum bu işin ticaretini yapan kuruluşlardan satın alınır veya bizzat toplanır. Sertifikalı tohumlar yetiştiği yer, tohum saflığı ve çimlenme gücünü belirten etiketler taşır. Süs bitkileri, tohumları ülkemizde bizzat ihtiyaç sahibini kendisi veya ekibi tarafından toplanır. Süs bitkileri tohumlarının bizzat toplanması başarı oranını daha çok arttırır.

Giresun’da yetişen bitkiler

Giresun’da yetişen bitkiler nelerdir?

Giresun’da yetişen en önemli bitki türü FINDIK olarak bilinir. Dünyanın en önemli ve kaliteli fındığı Giresun’da yetişmektedir. Özellikle doğal hayvan gübresi ile yetiştirilen fındık oldukça faydalıdır. Giresun deyince ilk akla gelen fındık diyebiliriz. İkinci olarak Giresun’da bilinen meyve veren bitki türü KİRAZ olarak bilinir. Kiraz bu zamanlarda pek yaygın olmasa da yavaş yavaş tekrar yetiştiriciliği artmıştır.

Giresun’da yetişen en önemli meyveler şu şekildedir; Fındık, Kiraz, Çay, Elma ve Armut

Fındık nerelerde kullanılır?

“Giresun’da alternatifsiz tarım ürünü konumunda olan fındık, aynı zamanda ilin ekonomik yapısını şekillendiren sanayi sektörü de büyük ölçüde fındık ve fındık mamullerine dayalı olarak gelişme imkânı bulmuştur. Fındık, İlin tarım ürünleri ihracatında ilk sırada yer almaktadır. İlimizde yetiştirilen fındık tombul çeşit olup, tadı ve içerdiği yağ oranı ile dünyanın en üstün özellikli fındığıdır. Fındık meyvesi yemiş olarak tüketildiği gibi pastacılıkta, helvacılıkta, tatlıcılıkta ve özellikle çikolata endüstrisinde geniş ölçüde kullanılmaktadır.” Kaynak giresun.gov.tr/tarim-ve-hayvancilik

Fındık’da bulunan vitaminler nelerdir?

Fındık, folik asit, E, K ve C vitaminleri, demir, çinko, bakır gibi mineraller, protein, lif açısından zengin bir kaynaktır. İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını açısından da en faydalı üründür. Günlük dengeli beslenmede hayati bir besin ve katkı maddesidir.

Giresun’da üretilen sebzeler nelerdir?

Giresun’da üretilen sebzeler ; karalahana, patates, fasulye ve domatestir. 

Giresun bölgesinin %40 a yakını ağaçlarla kaplıdır. Aşağı yukarı bütün ağaç türleri bu bölgede yetişmektedir. Özelikle, Çam, Gürgen, Doruk, Yaykın, Kavak vb ve meyve ağaç türleri de oldukça yaygındır.

Ağaç budama Fatih

Ağaç budama firması Fatih

Profesyonel ekiplerle ağaç budama işi yapılır. Ağaçlarınızı güvenlik önlemleri alınarak budamaktayız. Ağaç budama işleri iş güvenli programlarına uyularak yapılmaktadır. Ağaç budama işi ve bitki budama işleri yapılmaktadır. Her ağacın değişik budama mevsimi ve şekilleri vardır; biz bu kurallara uyarak ağaç budama işi yapmaktayız.

Fatih ağaç budama

Fatih ilçesinde işini bilen bir ekip ile ağaç ve bitki türleri budaması yapılmaktadır. Ağaç budama mevsimleri her ağaç türüne göre değişmektedir, biz bu bilgi ve tecrübeye sahip bir ekip olarak ve yaptığımız işin bilinci içinde size hizmet sunmaktayız.

Budamanın asıl önemi; budama ile ağaçların direnci artırılır. Bazı hastalıklı dalları kesersek ağaç sağlığına katkıda bulunmuş olur.

Budama zamanları limon hariç diğer bütün turunçgiller için kış aylarıdır. Verimlilik budaması (hastalıklı, kuru ve obur dalların kesimi) kış aylarında büyüme durduğunda yapılmalıdır. Limonlarda ise uç alma budamasının zamanı çok dikkatli seçilmelidir. Limon üretimini tehdit eden Uçkurutan hastalığı ağaçta oluşan yaralardan bulaşmaktadır. Bu sebeple Uçkurutan hastalığının bulaşma riskinin en düşük olduğu zamanda uç alma budaması yapılmalıdır. Uçkurutan hastalığının etmeni, hava sıcaklığının 30 derece ve üzerinde seyrettiği dönemde etkili değildir. Dolayısıyla hava sıcaklığının 30 derece üzerinde bulunduğu dönemlerde bulaşma riski en düşük seviyededir.

Limon yetiştiriciliği yapılan bölgeler dikkate alındığında hava sıcaklığının 30 derece üzerinde olduğu uzun bir dönem söz konusudur fakat limonlarda uç alma budamasının yaz aylarında yapılması yanlıştır. Çünkü uç alma budamasının temel amacı sürgünlerde yan dal oluşumunu sağlamaktır. Eğer temmuz-ağustos gibi yaz aylarında uç alma budaması yapılırsa takip eden süreçte ve sonbahar boyunca yeni sürgün oluşumu meydana gelecektir. Bu yeni ve taze sürgünler henüz pişkinleşmeden kış aylarına gireceğinden soğuk havalarda zararlanma söz konusu olacaktır. Ayrıca bu yeni ve taze sürgünler rüzgâr sebebiyle kırılarak zarar görebilmektedir. Kırılan taze sürgünlerde oluşan yaralardan Uçkurutan hastalığı bulaşma riski oldukça yüksektir. Uç alma budamasını, Uçkurutan hastalığı bulaşma riskinin en düşük olduğu ve yapılan kesimlerden sonra gözlerin uyanmayacağı ekim ayının ortası ile kasım ayı başlarında yapılması en doğru zamandır.

Eyüp Ağaç budama firması

Ağaç budama Eyüp

Eyüp ağaç budama, Eyüpsultan ağaç budama, ağaç budama şirketleri Eyüp, Eyüpsultan ağaç budama firmaları, Budama Eyüp, Ağaç budama işi yapanlar Eyüpsultan

Eyüp Sultan Ağaç Budama şirketleri

Eyüp ilçesinde ağaç budama işleriniz yapılmaktadır. Ağaç budama işi bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Bütün ağaç türlerinin farklı budama teknikleri ve farklı aylarda budanması gerekmektedir. Her ağacı istediğiniz zaman budayamazsınız. Böyle bir durum olursa ağaçlar kesilen dallardan itibaren kuruma yapmaktadır.

Eyüp Budama

Budama firması olarak ağaç, bitki budama işleriniz ve çiçeklerin bakımlarını yapmaktayız. Bahçelere Çim ekme, Çim biçme, zararlılarla mücadele, bahçe tasarımı, peyzaj düzenleme hizmeti sunulmaktadır.

Budama işleri yaparken ağaç türlerine göre, şekil budaması ve ağacın sağlığına göre budama yapmaktayız. Ağaç dipleri tazeleme ve zararlılar ile mücadele hizmeti de sunulmaktadır. Mesela iğde yapraklı ağaçlarda budama şu şekilde yapılmaktadır; En alttaki dal katında yer alan dallar ile anormal gelişimli dallar büyüme durumuna göre 2-3 yılda bir budanır. Daha sonraki gelişme dönemlerinde gövde çatallanmasına yol açabilecek dallar, ağacın genel görüntüsünü bozan anormal gelişmiş dallar, sıkışık dallar ve sürgünler, hastalıklı ve kuru dallar düzenli olarak uzaklaştırılır.