Dış Mekan Ağaçlarında şekil Budaması

Ağaçlarda şekil budama nasıl yapılır?

Yaprağını döken ağaçlarda budama yapma teknikleri?

Bu ağaç türlerinde şekillendirme budamasının amacı; genç bireylerde ana gövdeyi oluşturmak, şekillendirmek ve dallar arasında yapılacak ayıklamalarla tepe tacını taşıyacak ana dalları belirgin hâle getirmektir. şekillendirme budamasında öncelikle fidanın uç (terminal) sürgünü güçlendirilmelidir. Uç sürgün budanırsa türlere göre değişen şekillerde çatallanmalar görülür. Uç sürgünü güçlendirmek için aşağıdaki işlemler
uygulanır:

Uç sürgün dışındaki en güçlü gelişme göstermiş olan yıllık sürgünler kesilir. Ana gövdeye rakip olabilecek dallar kesilir. Gövde üzerindeki dallar aralama yapılarak kademelendirilir.

Gövde üzerinde yapılacak işlemlerin amacı, dalsız gövdenin oluşturulması ve tepe tacının yükseltilmesidir. Fidanlar, dikimden itibaren genellikle aşağıdan itibaren yoğun dallanmalı bir gelişim gösterir ancak bu dalların hiçbiri gelecekte tepe tacını oluşturacak dallar değildir. Bu nedenle gövde üzerindeki bir dal katının en alttan itibaren budanması gerekir. Bu işlem yılda en çok bir defa yapılır.

İğne yapraklı ağaç türlerinde budama

En alttaki dal katında yer alan dallar ile anormal gelişimli dallar büyüme durumuna göre 2-3 yılda bir budanır. Daha sonraki gelişme dönemlerinde gövde çatallanmasına yol açabilecek dallar, ağacın genel görüntüsünü bozan anormal gelişmiş dallar, sıkışık dallar ve sürgünler, hastalıklı ve kuru dallar düzenli olarak uzaklaştırılır.

Nakledilen ağaçların budanması

Ağaçların bir yerden başka bir yere nakledilmesi yaralanma, kırılma ve organ kayıpları gibi hasarlara yol açmaktadır. Hasarları en az düzeye indirmek için nakil öncesinde söküm, taşıma ve dikim işlemlerine engel oluşturan dallar budanmalıdır. Nakil sonrasında ise kırılan, yaralanan dal ve sürgünler budanır. Ağaç budama

Palmiyelerin budanması

Palmiyelerde budama temiz ve güzel görünümlü bir şekil vermek amacıyla yapılır. Dikimden sonra uç kısımdan gelişen yapraklarla birlikte büyüme başlar. Yeni yapraklar oluştukça en alttan itibaren eski ve yaşlı yapraklar zayıflayıp ölür ve büyüme bu şekilde devam eder. Yaşlanan yapraklar
bazı palmiye türlerinde kendiliğinden dökülür. Bazı türlerde ise gövde üzerinde aşağı sarkık vaziyette kalır ve ancak kuvvetli rüzgârların etkisi ile ağaçtan ayrılır. Bu yaprakların budama ile uzaklaştırılması gerekir.

Çok yıllık yer örtücü türlerin budanması

Gerek her dem yeşil gerekse kışın yaprağını döken otsu türlerde büyüme dönemi içinde rastlanan ölü yapraklar düzenli kontrollerle kesilmelidir

Beyoğlu Ağaç Budama Firması

Beyoğlu ağaç budama

Bahçenizde veya parklarda bulunan ağaçların budanması işlemi yapılmaktadır. Budama işi bizde işini iyi bilen ekipler tarafından yapılmaktadır. Her ağacın budama işlemi farklı olmaktadır. Bunun için budama ile alakalı size en iyi hizmeti sunuyoruz.

Ağaç budama Beyoğlu

Budama işleri için size hizmet ve çözüm önerileri sunmaktayız. Ağaç dipleri havalandırma, bitki kökleri tazeleme ve zararlılar ile mücadele hizmeti verilmektedir.

Ağaç budama, bahçe düzenleme, çim ekme, çim biçme, bitki budama, zararlılarla mücadele, peyzaj düzenleme, toprak doldurma vb hizmetleri almak için bizi arayabilirsiniz.

Peyzaj tasarımında nelere dikkat edilir?

Peyzaj tasarımının temel prensipleri

Teknik; peyzaj çalışmalarında seçilecek canlı ve cansız malzemenin ilmi ve teknik esaslara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Teknik ve ilmi esaslar bitki materyalinin kullanış şekillerini aşağıdaki ekolojik faktörlere göre sınırlar.

Toprak faktörü; kumlu toprak, killi toprak, kireçli toprak, humuslu toprak, asit-nötr ve alkali topraklar, sığ toprak, derin toprak, taşlı toprak. Isı faktörü; her bitki türünün gelişmesini normal devam ettirebilmesi için uygun ortalama maksimum ve minimum derecesi vardır. Isı dereceleri bu değerlerin dışına çıktığında bitki yaşayamaz. Örnek vermek gerekir ise yüksel sıcaklıklara dayanıklı türler ardıç, oya ağacı, zakkum, alev ağacı, ateş dikeni, dişbudak, yalancı akasya gibi ağaçlardır.

Işık faktörü; bitkiler genelde bol ışıklı yarı gölge ve gölge ortamları tercih eder ve saha rahat yaşarlar. Örnek vermek gerekir ise gölgede yetişen bitki türleri şunlardır; şimşir, kamelya, taflan, gardenya, ortanca, ormangülü.

Su ve yağış faktörü; bitki su ihtiyacını yağış ve sulama suyu ile temin eder. Bitki gelişmesine hanın nisbi rutubetinin ve taban suyu seviyesinin büyük etkisi vardır. Örnek vermek gerekir ise kuraklığa dayanıklı bitki türleri şunlardır; dağ muşmulası, pampas otu, ardıçlar, oya ağacı, orman gülüdür.

Rakım ve yükseklik faktörü; bazı bitkiler yalnız alçak bazıları ise yalnız yüksek rakımlarda yetişir. Her ikisinde de yetişen bulunmaktadır. Peyzaj tasarımı

Peyzaj tasarımı Çekmeköy

Peyzaj Çekmeköy

Botanik açıdan sınıflandırma bitkileri aile, tür, sahip oldukları çiçek, yaprak, meyve gibi çeşitlerine göre gruplar ve her bitkiye bir isim verir. Bir bitki için günlük dilde kullanılan ad yalnızca dilden dile değil bir dil içinde yörelere göre değişebilmektedir.

Çekmeköy Peyzajcılar

Bu bakımdan peyzaj tasarımı ve uygulamalarında uluslar arası kabul edilmiş Latince adları kullanmak daha güvenilir olmaktadır. Bu isimlerdirme antik yunan dönemine kadar gider. Ancak Darwin in evrim teorisi isimlendirme konusunda özellikle bir ilerleme sağlamıştır. Latince adlandırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bitkinin özü ikicisinde ise türü gösterilir. Bu adlar aynı zamanda bitkilerin özellikleri hakkında da ipuçları verir. Peyzaj tasarımı için uygun teklifler alabilirsiniz.

Bahçe düzenleme ve Ağaçlar

Ağaçları diğer bitki tiplerinden ayıran özellikleri tek bir gövdeye ve 3 metreden yüksek boya sahip olmalarıdır.

Esenler Peyzaj Şirketleri

Esenler’de peyzaj firması

Bitkilerin analizi ve seçimlerinde rol alan etkenler Bitkiler çeşitli kategorilerde incelebilir. Ekolojik toplumlar botanik sınıflandırmalar, bahçıvanlığa göre tiplemeler, ya da estetik açılardan analizleri yapılabilir. Ekolojik açıdan inceleme; bitkilerin yeryüzündeki dağılımı onların genetik açıdan belirlenmiş tolerans kapasitelerine bağlıdır.

Toprak cinsi, su ve ısı gereksinimleri tolerans kapasitesi konusunda bazı sınırlayıcı etkenlerdir. Bitkiler yerlisi oldukları bölgelerde benzer iklimsel koşullara sahip çevrelerde yetişe bilir. Ancak ana yurtlarında daha sağlıklı yaşamlara sahip olurlar. Ekolojik topluluğa göre sınıflandırmanın dünya üzerindeki dağılım haritası bitkilerin büyüme olanaklarını arttırır.

Esenler’de peyzaj ve bahçe düzenleme işleriniz için sizlere hizmet sunmaktayız. Deneyimli ekipler ile projeniz istediğiniz gibi uygulanır. Peyzaj uygulama, ağaç budama, çim ekme, çim biçme, zararlılarla mücadele

Esenyurt Bahçe Peyzaj düzenleme

Esenyurt Peyzaj düzenleme & Tasarım

Peyzaj ve bahçe düzenlemede bitkilerin önemi Ağaç, çalı, çimen gibi bitkilerle arazi biçimlerindeki karakterin ortaya çıkarılması daha güçlü olarak belirlenmesi sağlana bilir. Örnek vermek gerekir ise bitkilerin kullanımıyla istenen arazi biçimleri abartılabilir manzara ya da binalar çerçevelenebilir. Tepeler ya da vadiler tanımlanabilir.

Bahçe tasarımı için neler yapılır

Ağaçların ya da çalıların şu tip işlevleri olabilir. Yapıları çevreleri ve birbirleriyle bağdaştırma dış mekanları bağlama. Sınır ve alanları tanımlama vurgulama ya da ayrıştırma. Dolaşım açısından araç trafiğini ayırma yaya trafiğini yönlendirme, trafikten korunmak üzere fiziksel engel oluşturma, doğrusal aksları, köşe ya da birleşim noktalarını vurgulama. Çevredeki bina gibi elemanları gövdeden dallara dallardan saplara, yapraklara taşıyan ölçek atlaması ile insan ölçeğine getirme. Görsel engellemeler oluşturarak mahremiyeti sağlama, istenmeyen görüntüleri kapatma ve örtme. Peyzaj düzenleme işleri için bizi arayabilirsiniz.

Esenyurt Peyzaj

Dış mekan meydana getirme tavan etkisi vererek çeşitli ve farklı alanları birbirinden ayırarak ya da çevreleyerek bu dış mekanlara kimlik kazandırma. Seviye farklılıklarını belirleme eğimleri vurgulama. Görüş açılarını yönlendirerek Vistalar meydana getirme, görüş açısını bir nesne ya da binaya doğru veya onlardan uzağa çekme. Rüzgar dan, tozdan, aşırı güneşten ve eğer yeterli yoğunlukta kullanılırsa gürültüden koruma. Alt-iklim kontrolü sağlama. Güzel ve hoş koku verme. Biçim doku ve renk aracılığı ile bir bina, yer kaplaması veya su yüzeyi ile uyum ya da tezat farklılık oluşturma. Önemli bir peyzaj malzemesini öne çıkarma. Yağmur suyunun hızla yere düşerek zarar vermesini engelleme. Erozyon kontrolü sağlama. Peyzaj tasarım firması Esenyurt

Eyüp’te Peyzaj Firması

Eyüpsultan Peyzaj Firmaları

Mevcut doğal su elemanlarının dışında peyzaj tasarımcısı yapay olarak yapılmış su yüzeylerini de kullanabilir. Ancak bu durum yüksek inşa ve bakım giderleri nedeniyle su dikkatle ne anlamlı olduğu yerlerde kullanılmalıdır. Orantısız kullanım maliyetin artmasına sebep olmaktadır. Özellikle kullanılacağı alan sıcak ve kuru bölgeler ise çok daha büyük etkiye sahip olur. Bu türdeki olan çevreler için çeşme küçük bir çağlayan fiskiyeli küçük bir havuz ya da dar su kanallarından oluşturulan bir ağ çok uygundur.

Eyüp Peyzaj Şirketleri

Peyzaj ve Bahçe Alanı Bitkilendirme Bitkilerin insan hayatındaki yeri farklı önlemlerle de olsa daima varlığını sürdürmüş ve önemli yer oluşturmuştur. Mitsel ve dinsel önemler atfedilen bitkilere simgesel değerler yüklenmiştir. Bazı bitkiler verimliliğin uzun yaşamın bilgeliğin ya da doğruluktan sağlanın simgeleri olarak görüşmüştür. Sadece bu durumlar değil ilaç yapımında da kullanıldığından dolayı insan yaşamına doğrudan etki eten en önemli faktörlerden biridir. Bitkilerle kurulan bu etkileşim mimarlık söz konusu olduğunda oldukça önem kazanmaktadır.

Peyzaj düzenleme Eyüpsultan, Peyzaj tasarımı Eyüp Sultan, Peyzaj firması Eyüp, Peyzaj tasarımı, Peyzaj, Bahçe düzenleme Eyüp, Bahçıvanlık hizmetleri Eyüp

Çalılarda şekil Budaması

Çalılarda Budama nasıl yapılır?

Çalılar, peyzaj düzenlemelerinde çokça kullanılan bitki gruplarıdır. Budama işlemleri dikimle birlikte başlar ve yoğun bir şekilde devam eder. Ağaçlarda budama, sabit bir gövde üzerindeki dallarda uygulanırken çalılarda gövde ve dallarda birlikte uygulanır.

Yaprağını döken çalıların budanması

Bu türlerde budama, anormal gelişimleri düzeltmek ve fidanları olması gereken biçimlerine dönüştürmek amacıyla yapılır. Bu dallar, dikimden itibaren büyüme dönemi başında ve ortasında yapılan budamalarla uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca kuru, sıkışık konumlu gövde ve dallar da budama ile alınır. Çalılarda budama

Her dem yeşil geniş yapraklı çalıların budanması

Dikim aşamasında uzun sürgünlerle iri görünüşe sahip olan fidanlarda çoğu zaman kısaltma ve dengeleme budamalarına gereksinim vardır. Bu tip erken budama ile gelişmiş dallar kısaltılır ve aynı zamanda bitkiye simetrik bir görünüm kazandırılır. Hızlı büyüyen türlerde ise kuvvetli budama yapılabilir.

Her dem yeşil iğne yapraklı çalıların budanması

Dikim sonrasında kuru, kırılmış ve yaralı dallar temizlenir. Daha sonraki dönemlerde gövde ve dallarda seyrekleştirme, dengeleme, kısaltma gibi uygulamalarla bitkinin istenen görünümü kazanması yönünde budama yapılır.

Çalılar hangi türden olursa olsun kuru, zarar görmüş veya hastalıklı dalları alınmalıdır. Bu dallar, budanmalarla alınmayıp kuru hâlde bırakılırsa mantar ve enfeksiyonlara yataklık yapar. Bunların alınması en iyi erken ilkbaharda yapılan budamalarla gerçekleştirilir çünkü çalılarda yapraklanmadan önce kar, buz ve rüzgâr kırmaları gibi kış zararları kolaylıkla görülür.

Budama nasıl yapılır

Süs Bitkilerinde Budama

ağaç budama nasıl yapılır, budama nasıl yapılır

Süs bitkilerinde budama yapmanız için bazı özel durumlara dikkat etmeniz ve bilmeniz gerekmektedir. Aşağıda açıklandığı gibi süs bitkilerinde budama işlerini dikkatli ve bitkinin türünün özelliğine göre yapmanız gerekmektedir.

Budama; bitkilerinin gelişmesi, kuvvetlenmesi, sağlıklı gelişmelerini sürdürmesi, çiçeklenme, meyve miktarı ve kalitesini arttırmak amacıyla süs bitkilerinde uygulanan kesme, eğme, bükme, tomurcuk ve sürgün alma, dalların gövdeye yaptıkları açıyı ayarlama gibi işlemlerdir.

Süs Bitkilerinde Budamanın Önemi ve Amacı

Genel olarak bitkilerin büyümesi, gelişmesi ve ürün vermesinde budamanın çok önemli bir yeri vardır. Budama uygulamaları her şeyden önce bitki fizyolojisi ve ekolojisine uygun olmalıdır. Süs bitkileri yetiştiriciliğinde budamanın amaçlarını genel olarak şöyle sıralayabiliriz

 • Süs bitkilerinde fizyolojik dengeyi kısa zamanda oluşturmak ve korumak
 • Ağaçtan düşerek yaralanmaya veya maddi zarara yol açabilecek dalları ağaçtan uzaklaştırmak
 • Yolların görüş alanını engelleyen dalları ağaçtan uzaklaştırmak
 • Kurumuş, hastalıklı, ekolojik ve mekanik etkilerle kırılmış, birbirini zedeleyip gölgeleyebilecek çapraz şekilde birbirinin üzerine binmiş, aşağıdan çıkmış, baş aşağı sarkmış, simetrisi bozuk, ağacın dengesini bozan, zayıf olan dar açılı dalları kesmek,
 • Bitkilerde karbon asimilasyonunu (özümleme) artırmak amacıyla ışığın ağaçların iç kısımlarına daha iyi girmesini sağlamak ve yaprak yüzeylerini artırmak
 • Gövde üzerinde ana dalların sayılarını ve dağılışlarını düzenleyerek ağaçların sağlam, düzenli ve dengeli taç oluşturmalarını sağlamak
 • Değişik şekiller verilerek bitkilerin güzel bir görünüm kazanmasını sağlamak
 • Bitkilere verilmiş olan bir şekli muhafaza etmek
 • Bitkilerin çiçek verimlerini ve kalitelerini artırmak

Süs bitkilerinde budama zamanı

Süs bitkilerinin budama zamanı türlere göre değişiklik gösterebilir. Budama için genellikle bitkilerin uyku hâlinde bulunduğu ve belli şartlar oluşunca gelişme yeteneğinde olma durumları dikkate alınarak budama zamanları belirlenmelidir. Bazı türlere göre budama zamanlarını aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz.

 • Yaprağını döken türlerde ana budama mevsimi kış sonudur. Ancak büyüme döneminde çiçek açan türlerde (süs kirazı, süs elması, yalancı akasya, erguvan vb.) çiçeklenmenin geçtiği dönemlerde yani geç ilkbaharda budama yapılmalıdır. Kanama özelliği olan türlerde ise (akçaağaç, ceviz, huş, karaağaç türleri vb.) öz su basıncının düşük olduğu sonbahar aylarının tercih edilmesi gerekir.
 • İğne yapraklı ağaçlarda kuru budama (kuru dalların kesilmesi) yılın her mevsiminde yapılabilir. Ancak yeşil budama (yaş dalların budanması) vejetasyon mevsimi dışında yani sonbahar veya kış mevsiminde yapılmalıdır. Bu durumda vejetasyon mevsiminin başlaması ile yara yerinin kapanması daha kolay olur, yara yüzeylerinden öz suyu ve reçine akışı en az düzeyde gerçekleşir. Ayrıca mantar enfeksiyonlarının ve kabuk böceği üremelerinin önüne geçilir.
 • Ardıç, şimşir, servi ve yalancı serviler bütün mevsim boyunca büyümeye devam ettiği için budama zamanı yıl boyunca olabilir. Bununla beraber bunlar da haziran, temmuz aylarında hatta ağustosa kadar budanabilir.
 • Bütün çiçek veren çalı türleri ve bodur ağaçlar çiçeklenme dönemi sonrası budanır. Erken ilkbaharda yapılan budama bu türlerin o yıl çiçek vermesini engeller.
Ormana Zarar Veren Böcek Çeşitleri

Ormana Zarar Veren Böcek Çeşitleri, Orman zararlıları, Ormana zarar veren haşaratlar, Ormanın gelişimini engelleyen böcekler, Ormanlara zarar veren böcek türü, Ormanın gelişimini engelleyen böcek türleri nelerdir? Ormana zarar veren böcek isimleri

Ormana zarar veren böcek türleri

 • Çamkese Böceği Thaumetopoeapityocampa (Schiff.)
 • Dev Kabuk Böceği Dendroctonusmicans (Kugel.)
 • Sekiz Dişli Büyük Ladin Kabuk Böceği Ipstypographus (L.)
 • Büyük Orman Bahçıvanı Tomicuspiniper da (L.)
 • Küçük Orman Bahçıvanı Tomicusminor (Htg.)
 • Altın Kıçlı Kelebek Euproctischrysorrhoea (L.)
 • Sünger Örücüsü Lymantriadispar (L.)
 • Büyük Göknar Kabuk böceği Pityokteinescurvidens (Germ.)
 • Küçük Göknar Kabuk Böceği Cryphaluspiceae (Ratz.)
 • Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicuserosus (Woll.)
 • Çam Sürgün Bükücüsü Rhyacioniabuoliana (Den. And Schiff.)
 • Onikidişli Çam Kabuk Böceği Ipssexdentatus (Börner.)
 • Kırmızımtırak Sarı Çalı Antenli Yaprak arısı Neodiprionsertifer (Ge off.)
 • Çalı Antenli Çam Yaprak Arısı Diprionpini (L.)
 • Sedir Yaprak Kelebeği Aclerisundulana (Wlsghm.)
 • Sedir Kozalak Kelebeği Barbaraosmana (Obr.)